ONDARA DEMANARÀ SUBVENCIÓ PER LA REHABILITACIÓ DEL SEGON TRINQUETET I PER A LA RENOVACIÓ DE LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL

El projecte de rehabilitació del segon trinquetet menor té un pressupost 198.450 euros, i la renovació de les grades del camp de futbol municipal d’Ondara, 91.947 euros

Ondara, 08.02.23. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara ha acordat aquesta setmana sol·licitar dues importants subvencions per rehabilitar instal·lacions esportives municipals: les grades del camp de futbol i el segon trinquetet. Les ajudes se sol·liciten a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Generalitat Valenciana dins de la Convocatòria del 30 de desembre de 2022, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana destinades per a obres de primer establiment, o d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’instal·lacions esportives ja existents, per als exercicis 2023 i 2024. Aquesta convocatòria va ser publicada el 13 de gener al DOGV.

D’una banda, en la «Modalitat B: Obres de primer establiment, ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’instal·lacions de pilota valenciana de qualsevol especialitat reconeguda per la Federació de Pilota Valenciana de la Comunitat Valenciana- FPVCV, en ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana», es demana una ajuda per sufragar el màxim possible del cost de les obres de reforma i rehabilitació del segon trinquetet menor, amb una memòria valorada de 198.450 euros de pressupost. D’altra banda, en la «Modalitat A: Obres de primer establiment, ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’instal·lacions esportives en ajuntaments i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana», s’ha demanat una ajuda per a la renovació de les grades del camp de futbol municipal d’Ondara, que està pressupostada en 91.947 euros segons la memòria. En aquest cas, la idea de realitzar aquest projecte sorgeix arran de les propostes presentades per la ciutadania als Pressuposts Participatius de 2022.

Rehabilitació del segon trinquetet

Una vegada aconseguit que el segon trinquetet menor siga propietat municipal (ja s’ha signat l’escriptura de compra), ara, des de l’Ajuntament d’Ondara es pretén rehabilitar de forma integral aquesta instal·lació esportiva, per tal de reforçar l’aposta municipal per l’esport autòcton, segons ha anunciat l’Alcalde, José Ramiro, a través d’un projecte pressupostat en 198.450 euros.

El segon trinquet menor confronta amb el trinquet gran; està contigu al primer trinquetet (el que s’utilitza per exemple per pilota grossa), i té un accés a través d’una parcel·la municipal pel carrer Roda, el que permetrà integrar aquesta parcel·la en la instal·lació del trinquet. L’Ajuntament d’Ondara connectarà aquesta dotació amb la parcel·la posterior, que és també de propietat municipal, per a tindre una major accessibilitat. Cal recordar que el conjunt de trinquets existents a Ondara entre els carrers Sol, Roda i Sant Benet, està integrat pel Trinquet principal (el més gran, construït en 1.872) i dos trinquets menors. L’any 2007, l’Ajuntament d’Ondara ja va adquirir el trinquet principal junt amb un dels dos menors, que es va rehabilitar posteriorment (2018). Vista la bona conservació del segon trinquet menor, que formava part d’un pati en una parcel·la privada; que eixe segon trinquet menor permet l’accés per una parcel·la municipal del carrer Roda, i tenint la voluntat de recuperar per al patrimoni municipal tot el complex esportiu, des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha adquirit enguany 2023 eixe immoble. Ara, es demana una subvenció autonòmica per a fer la reforma integral del segon trinquetet, (unes obres valorades en quasi 200.000 euros), que permetrà a l’Ajuntament continuar reforçant la seua aposta per l’esport autòcton mitjançant el creixement i millora de les instal·lacions destinades a la pràctica de la pilota.

Atès que la pista del segon trinquetet es troba en planta baixa i disposa de construcció superior, es pretén la demolició de la teulada i del forjat intermedi, obtenint així l’altura necessària per al joc. L’estructura és compartida amb la vivenda veïna, pel que s’hauran d’escometre’s les corresponents tasques per executar un nou fonament i un mur de càrrega de suport de la vivenda, previ a la demolició del forjat en la zona del trinquetet. A més, s’haurà de consolidar el mur lateral i realitzar els revestiments d’ambdós parets, previ sanejat. Es cobrirà la pista amb material lleuger (policarbonat) per a evacuar les aigües de pluges. Es realitzarà una nova solera per a igualar la superfície de joc de la pista. Finalment, s’habilitarà un accés independent des de la parcel·la limítrofa de carrer la Roda, de propietat municipal, així com la comunicació entre ambdós trinquetets.

Renovació de les grades del camp de futbol municipal d’Ondara

Pel que fa a les tasques de renovació de les grades del camp de futbol municipal d’Ondara, aquest projecte està pressupostat en 91.947 euros. El camp de futbol de gespa del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza disposa d’una zona de grades i seients per a usuaris que es troba totalment degradades per la seua antiguitat, considerant-se que han arribat al final de la seua vida útil i que es fa necessària la seua renovació. La renovació es basa en el canvi de seients existents, a més de en la renovació de les estructures de grades que els sustenten (en la part amb dues files). Es pretén també una millora de la instal·lació consistent en la col·locació de pèrgoles cobertes amb estructura d’acer i cobriment de policarbonat que oferisquen un major resguard. Aquest cobriment es realitzaria de manera parcial, concretament en la zona de grades en doble fila. La solució consta de la demolició de les grades existents i de la construcció d’altres de similars i instal·lant pèrgoles protectores. En la zona de fila única, simplement se substituiran els seients de pvc existents. Les obres es fan necessàries, d’una banda, per a garantir la seguretat de les persones, evitant entropessons en la zona de grades i aportant seients en condicions adequades. D’altra banda, es pretén un major resguard en la instal·lació, mitjançant la col·locació de cobriment lleuger en la zona de grades.

Cal indicar que per aquest projecte, segons recorda l’Alcalde, José Ramiro, l’Ajuntament d’Ondara ha arreplegat les aportacions de la ciutadania als Pressupostos Participatius 2022. De les 10 propostes presentades l’any passat 2022, un dels projectes va ser la «Coberta grades camp futbol municipal (31.000 euros)»; una proposta que va tindre 18 vots. Si bé no va ser de les més votades i no es portarà endavant amb els pressuposts participatius, si que ha sigut tinguda en compte per l’Ajuntament, que ha recollit aquesta proposta veïnal i l’ha inclòs en la petició de subvencions per fer-la una realitat, ampliant la proposta inicial de coberta de les grades amb la demolició de les grades existents i de la construcció d’altres de similars.

Publicado en Actualitat, Ajuntament, Esports.