ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 27 D’OCTUBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 25.10.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 27 d’octubre de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/9. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (29/SETEMBRE/2022).

2.EXP. PLENS/2022/10. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA I REGIDORIA D’HISENDA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 2213/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

4.- EXP. 2499/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ.

5.- EXP 2434/2022. MATÈRIA 9001. JOVENTUT. PLA JOVENTUT PER AL MUNICIPI D’ONDARA 2022-2025. APROVACIÓ

6.- Exp. 2233/2022. MATÈRIA 1400. ORGANISMES PÚBLICS. DEMARCACIÓ DE CARRETERES DE L’ESTAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA (MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA). CESSIÓ TERRENYS.

7.- EXP. 2503/2022. MATÈRIA 3002. SUBVENCIÓ GENERALITAT. SUBVENCIONS AJUDES FINANÇADES PER FEADER, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE. RATIFICACIÓ ACORD JGL DE 24 D’OCTUBRE DE 2022.

8.- EXP. 2501/2022. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL IBI. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.-EXP. PLENS/2022/10. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10.- EXP. PLENS/2022/10. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.