Nota premsa PP Ondara «Casino royal missió a Ondara»

Casino royal missió a Ondara.

La política moltes vegades és incoherent, Ondara comença a tindre massa d’aquestes incoherències.

L’actualitat al poble, passa per l’última foto del senyor alcalde somrient en l’acte de col·locació de la primera pedra del qual serà el nou casino d’Ondara. És curiós com en aquesta zona del polígon industrial d’Ondara s’han canviat l’us per a unes coses i per a altres coses no. Amb això volem dir, que l’equip de govern amb Jose Ramiro al cap, podien haver canviat l’ús comercial establint unes limitacions perquè aquest tipus de negocis no s’instaurara a Ondara i fora un perill per a la nostra societat, sobretot per als nostres joves que estan augmentant la taxa de ludopatia considerablement en els últims anys.

El 28 d’Abril, PSPV i Compromís van presentar una moció per a dona suport al departament de psiquiatria de l’hospital marina salut de Dénia, un departament que no té suficients efectius i que no estan donant el servei que necessita la comarca. És incoherent presentar una moció per a ajudar a la gent amb problemes de salut mental i després facilitar que es creen centres per a desenvolupar malalties mentals.

Quan el PP governava, l’ara alcalde Jose Ramiro i el PSPV al costat de Compromis en l’oposició, estaven en contra de construccions com la primera piscina coberta de la comarca, ara deixen construïr el primer casino de la comarca. Eren uns altres temps o potser unes altres polítiques. Per a nosaltres el pitjor de tot, és eixir a la foto somrient i vendre a la gent que això és un premi i que creara ocupació. Que passaria si això ho haguera fet un alcalde del PP? L’eslògan que tenien no fa tant era “fem poble”, això és al que es refiren, també deien això de fomentar el comerç local, aquest és el comerç que fomenten, tot ha sigut vendre fum per a guanyar un grapat de vots que al final com tot fum s’esvaeix i apareix la crua realitat en el fons. Cadascun que traga les seues conclusions, nosaltres ho tenim clar, NO VOLEM AQUEST TIPUS DE NEGOCIS A ONDARA!!!

**Nota de premsa i foto enviada pel PP d’Ondara**

Casino royal misión en Ondara.

La política muchas veces es incoherente, Ondara empieza a tener demasiadas de estas incoherencias.

La actualidad en el pueblo, pasa por la última foto del señor alcalde sonriendo en el acto de colocación de la primera piedra del que será el nuevo casino de Ondara.

Es curioso como en esta zona del polígono industrial de Ondara se han cambiado los usos para unas cosas y para otras cosas no. Con esto queremos decir, que el equipo de gobierno con Jose Ramiro en la cabeza, podían haber cambiado el uso comercial estableciendo unas limitaciones para que este tipo de negocios no se instaurara en Ondara y fuera un peligro para nuestra sociedad, sobretodo para nuestros jóvenes que están aumentando la tasa de ludopatía considerablemente en los últimos años.

El 28 de Abril, PSPV y Comprimís presentaron una moción para apoyar al departamento de psiquiatría del hospital marina salud de Denia, un departamento que no tiene suficientes efectivos y que no están dando el servicio que necesita la comarca.

Es incoherente presentar una moción para ayudar a la gente con problemas de salud mental y luego facilitar que se creen centros para desarrollar enfermedades mentales.

Cuando el PP gobernaba, el ahora alcalde Jose Ramiro y el PSPV junto a Compromis en la oposición, estaban en contra de construcciones como la primera piscina cubierta de la comarca, ahora dejan construïr el primer casino de la comarca. Eran otros tiempos o quizás otras politicas.

Para nosotros lo peor de todo, es salir en la foto sonriendo y vender a la gente que esto es un logro y que crearan empleo.

Que pasaría si esto lo hubiera hecho un alcalde del PP?

El eslogan que tenian no hace tanto tiempo era “fem poble”, esto es a lo que se referian, también decian eso de fomentar el comercio local, pues este es el comercio que fomentan, todo ha sido vender humo para ganar un puñado de votos que al final como todo humo se desvanece y aparece la cruda realidad en el fondo.

Cada uno que saque sus conclusiones, nosotros lo tenemos claro, NO QUEREMOS ESTE TIPO DE NEGOCIOS EN ONDARA!!!

**Nota de premsa i foto enviada pel PP d’Ondara**

Publicado en Actualitat, Política.