ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 30 DE JUNY 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 28-06-2022. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 30 de juny de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/6. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (26/MAIG/2022).

2. EXP. PLENS/2022/7. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP 512/2022. MATÈRIA 4002 PRESSUPOST. COMPTE GENERAL PRESSUPOST GENERAL 2021. APROVACIÓ.

4.-EXP. 1374/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

5.- EXP 1489/2022. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES.APROVACIÓ INICIAL.

6.- EXP 1509/2022. MATÈRIA. PROJECTE NOU BAR PLAÇA BOUS. APROVACIÓ.

7.- EXP. 1330/2022. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT. AJUDES PER A LA IMPLANTACIÓ DE NOVES RECOLLIDES SEPARADES ESPECIALMENT BIORESIDUS I MILLORA DE LES EXISTENTS. LÍNIA A: PROJECTES D’IMPLANTACIÓ, AMPLIACIÓ O MILLORA DE LA RECOLLIDA SEPARADA DE BIORESIDUS DESTINATS A INSTAL.LACIONS ESPECÍFIQUES DE TRACTAMENT BIOLÒGIC (compostatge, digestió aeròbia  o totes dues ). RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 6 DE JUNY DE 2022.

8.- EXP. 1513/2022. APROVACIÓ PLA DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE DE LA MUNTANYA DE SEGÀRIA.

9.- EXP.680/2022.MATÈRIA 1001. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ

10.- EXP. 1455/2022. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. MOCIÓ PER A MODIFICAR LLEI 7/2022, DE 8 D’ABRIL, DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS PER A UNA ECONOMIA CIRCULAR

11.- EXP.1519/2022. MÀTERIA 1001. MOCIÓ. MANIFEST DIA DE L’ORGULL 28 JUNY 2022.

12.-EXP. PLENS/2022/6. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

13.- EXP. PLENS/2022/6. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat.