ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 D’ABRIL 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 25.04.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 28 d’abril de 2022 a les 20:30 hores. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2022/3 i PLENS/2022/4. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS (17 I 31 DE MARÇ DE 2022).

2. EXP. PLENS/2022/5. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 170/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2021. DONAR COMPTE.

4. EXP. 170/2022/a. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME INTERVENCIÓ SOBRE GRAU COMPLIMENT DELS CRITERIS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2021. DONAR COMPTE.

5.- EXP. 169/2022. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME ANUAL CONTROL INTERN 2021 DONAR COMPTE.

6.-EXP. 561/2022.MATÈRIA 2300. PATRIMONI. RECTIFICACIÓ INVENTARI DE BÉNS A DATA 31.12.2021.

7.-EXP 638/2022. MATÈRIA 2203.RRHH. CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ FUNCIONARIS.

8.-EXP 936/2022. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. APROVACIÓ

9.- EXP.957/2022. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. MOCIÓ DE SOL·LICITUD DE MÉS PROFESSIONALS DE PSIQUIATRIA EN L’ÀREA DE SALUT DE DÉNIA.

10.- EXP.958/2022. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. MOCIÓ DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS DE L’ASSEMBLEA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ÀREA DE SALUT DE DÉNIA.

11. EXP. PLENS/2022/5. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12. EXP. PLENS/2022/5. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.