Comunicat CEIP Sanchis Guarner d’Ondara : El professorat del CEIP Sanchis Guarner d’Ondara participa en el curs “EduSalut, primers auxilis en l’àmbit educatiu”

El professorat del CEIP Sanchis Guarner d’Ondara ha participat durant el primer i segon trimestre en el curs EduSalut: Primers Auxilis, nutrició saludable i RCP. Aquest Curs-Taller, desenvolupat dins del Pla Anual de Formació del professorat i gestionat pel CEFIRE de Gandia, està emmarcat dins del Projecte d’Investigació i Innovació Educativa «Menja’t el Món. Escola saludable», de dos anys de duració, que s’està duent a terme el nostre centre des d’aquest curs escolar 2021-2022.

En aquesta formació s’han tractat els següents aspectes:

  • Establir accions per a millorar els hàbits de salut en el centre escolar.
  • Identificar les diferents alteracions vinculades a malalties pròpies de la infància i conéixer quines pautes d’actuació són les adequades.
  • Com assessorar les famílies sobre els hàbits saludables en l’àmbit familiar.
  • Protocol·litzar i conéixer les actuacions del claustre davant les malalties cròniques de l’alumnat. Al·lèrgies, intoleràncies, epilèpsia, asma i diabetis.
  • Establir accions per a millorar els hàbits quotidians de salut en el centre escolar.
  • Identificació i actuació en lesions (ferides, picades, contusions i cremades) i en els casos d’alteració de la consciència (lipotímia, desmai).
  • Saber identificar i resoldre una situació d’urgència vital. Realització del procediment de reanimació cardio-pulmonar (RCP) adequat a cada edat, la maniobra de Heimlich en cas d’ofegament i la posició lateral de seguretat. Conéixer el procediment d’aplicació del desfibril·lador extern automàtic (DEA) en casos d’aturada cardiorespiratòria.

Aquest curs-taller, impartit per la directora del Centre de Salut d’Ondara, Xaro Pons, i les infermeres Ana Pastor i Andrea Armengol, ha estat valorat de manera molt positiva per tot el claustre i per les famílies, essent una formació necessària per a conéixer i tractar les diferents malalties cròniques existents en els alumnes del nostre Centre i la realització, en cas necessari o d’emergència, de les actuacions de primers auxilis segons l’edat del nostre alumnat. S’han elaborat infografies sobre aquests protocols d’emergència que són visibles en aquelles aules amb alumnes que presenten aquestes malalties.

Amb totes aquestes actuacions, l’escola Sanchis Guarner d’Ondara esdevé un entorn més saludable i més segur.

**Comunicat CEIP Sanchis Guarner d’Ondara**

Publicado en Actualitat, Associacions.