CULMINEN LES OBRES DE MILLORA DEL PASSEIG AL COSTAT DEL RIU ALBERCA, AMB LA CREACIÓ D’UNA NOVA VORERA AL PONT DEL PRADO I LA REORDENACIÓ DELS APARCAMENTS DE LA PLAÇA DEL CONVENT

S’ha donat resposta a una millora urbanística demandada pels veïns: la creació d’una vorera que continua la del Pont del Prado i enllaça amb Carlos Arniches, creant una zona accessible de mirador sobre el riu, així com la reorganització de places d’aparcament a la Plaça del Convent

Ondara, 14.03.21. L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Regidoria d’Urbanisme que dirigeix Francesc Giner, ha culminat un projecte de millora urbana per a facilitar l’accessibilitat i funcionalitat en l’àrea de la Plaça del Convent, Pont del Prado i carrer Carlos Arniches. L’actuació s’ha executat arran de les obres de connexió amb fibra òptica dels edificis municipals.

Amb aquestes obres s’han eliminat les barreres arquitectòniques que impedien l’accessibilitat a la zona del riu. Les obres han permès la creació d’una nova vorera, que s’ha construït eixint del pont del Prado, i que connecta amb el passeig de vianants que està al costat de la barana del riu del carrer Carlos Arniches. Fins ara, la vorera del pont del Prado no tenia continuïtat, i aquesta actuació era una demanda veïnal per a millorar l’accessibilitat dels vianants, de carrets i de persones amb mobilitat reduïda. Amb la nova vorera que s’ha creat en aquest tram del carrer Carlos Arniches (just davall del banc de pedra que està al costat del llit del riu Alberca) s’aconsegueix dotar d’un àrea-mirador a aquesta zona, al mateix temps que es dóna continuïtat al passeig de vianants de Carlos Arniches pegat al riu i es connecta peatonalment amb el pont del Prado.

Les obres (realitzades al costat del gran pi que hi ha ubicat en la zona), han inclós la reorganització de les places d’aparcament en la Plaça del Convent/Carlos Arniches, amb la dotació de 3 places d’aparcament, que seran per a vehicles oficials en horari de l’Ajuntament, i que estaran a disposició de la ciutadania en general fora de l’horari de l’administració. També s’ha creat un espai per a aparcament de motos. Els treballs han reforçat la senyalització de les places d’aparcament, i s’han instal·lat bol·lards per a millorar la seguretat dels vianants. A més, s’ha pintat el paviment per a donar pas a la nova senyalització. Quan les condicions climatològiques ho permeten, es repintarà tota la senyalística de la zona (pont, stop de l’encreuament Ronda Generalitat, pas de vianants, etc).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.