EL PLE D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA PROPOSTA PER A DEMANAR MILLORA DE SERVEIS A LES ENTITATS BANCÀRIES

Ondara, 25.02.22. El ple celebrat ahir en l’Ajuntament d’Ondara va condemnar rotundament els atacs bèl·lics i va rebutjar la guerra armada iniciada per Rússia a Ucraïna, si bé no va ser votada en la sessió la moció urgent sobre aquest tema presentada pel grup Ciutadans. Amb el rebuig i la condemna unànime de tots els grups municipals (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) a la guerra, es va preferir elevar el pròxim ple una moció conjunta i consensuada per totes les forces polítiques sobre aquesta qüestió, a manera de Declaració institucional de l’Ajuntament d’Ondara.

En un altre ordre d’assumptes, el ple ordinari d’ahir va aprovar per unanimitat la proposta defesa per la Regidora d’Hisenda, Raquel López, a través de la qual, l’Ajuntament d’Ondara sol·licita a les entitats bancàries la millora dels serveis per a la ciutadania en general i per a les persones majors i amb diversitat funcional el particular. Les moció va acordar les peticions següents:

Instar a aquestes entitats a què oferisquen atenció personalitzada en finestreta durant l’horari que les oficines estiguen obertes al públic, per a facilitar una atenció més comprensible a la ciutadania i, en particular, a la gent major i a persones amb diversitat funcional

Que aquestes entitats no cobren comissions per conceptes derivats del servei d’atenció a les persones que no tenen les habilitats per a poder fer, de forma autònoma, les diferents gestions en els caixers automàtics

Que s’aplique un tarifació social en l’aplicació de comissions, en funció de les característiques de cada client.

Que els productes financers que s’oferisquen per part d’aquestes entitats als clients siguen transparents i comprensibles.

Promoure la instal·lació de caixers automàtics en les zones o barris que queden més lluny de l’abast de les oficines d’aquestes entitats, perquè les persones que visquen puguen fer els tràmits més bàsics (molt especialment després del progressiu tancament de sucursals)

Que els poders públics competents legislen i regulen una normativa bancària més justa i solidària, especialment per a les persones més vulnerables

Instar a la Generalitat i a la Federació Valenciana de Municipis a la posada en marxa d’un pla de servei rural financer en aquelles entitats locals que no disposen d’una oficina bancària ni atenció presencial que incloga la reactivació del servei bancari en les poblacions que s’han quedat sense ell així com tallers i formació d’alfabetització digital dirigits a l’eradicació de la bretxa digital rural.

Traslladar aquest acord als bancs amb seu a Ondara, a l’Associació Espanyola de Banca, a la Generalitat , als grups parlamentaris dels Corts, a la Federació Valenciana de Municipis i Síndic de Greugues.

En el ple es va aprovar per unanimitat la Moció Declaració Institucional 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, signada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies; així com també la Proposta d’Abolició de la Prostitució, amb la que es va acordar instar el Govern d’Espanya que elabore una Llei de Tràfic d’èssers humans amb finalitats d’explotació sexual que tinga com a objectiu l’abolició de la prostitució al nostre país, i impulsar en el marc de les competències autonòmiques/municipals mesures de sensibilització i formació sobre la vulneració de Drets Humans que suposa el tràfic d’èssers humans amb finalitats d’explotació sexual i a favor de l’abolició de la prostitució. Ambdues mocions van ser presentades per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual.

Per unanimitat també va ser aprovada la compatibilitat de dos funcionaris de l’Ajuntament d’Ondara perquè col·laboren en la secretaria de la Macma. També per unanimitat, va eixir avant la petició d’ajudes de l’IVACE d’estalvi energètic en els sistemes d’enllumenat públic, per a una obra de substitució de l’enllumenat VSAP per LED en el nucli urbà d’Ondara.

D’altra banda, el ple de febrer va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP, i l’abstenció de Ciutadans, iniciar l’expedient per a la Implantació del Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA) per a Subministraments a l’Ajuntament d’Ondara, quedant acreditat en la Memòria Justificativa formulada per la Regidoria d’Hisenda, que la implantació d’aquest sistema de contractació del subministraments més habituals és la forma “més idònia i eficient de dur a terme les contractacions més ordinàries i freqüents de l’Ajuntament”. Després d’aquesta aprovació, es redactaran el plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la implantació del SDA. La implantació del sistema dinàmic d’adquisició per a subministraments a l’Ajuntament d’Ondara inclourà les categories següents: combustibles; materials de construcció per a obres i reparacions; materials de llanterneria, ferreteria i pintures; material elèctric; reposats parc mòbil; mobiliari; EPIS, vestuari i calçat per a personal d’obres, serveis i policia local; maquinaria agrícola, material de manteniment, parcs i jardins, plantes ornamentals i de jardineria; productes de neteja; lloguers instal·lacions esdeveniments, equips de so i carrosses; aigua; material esportiu (inclou trofeus); marxandatge, regals i altres articles diversos; material d’oficina; llibres, cartelleria i fullets; material i equips d’informàtica; equipament parcs infantils; i maquinaria industrial. L’aprovació es realitzarà per 1 any, prorrogable anualment per altres 3 més, i el valor estimat del contracte és de 467.500 euros (anuals); 1.870.000 euros (total 4 anys).

En l’apartat econòmic, es va aprovar de forma provisional amb el vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Segons va explicar l’Alcalde, José Ramiro, es tracta de l’adaptació de l’ordenança “tipus” de SUMA a l’Ajuntament d’Ondara, després de la sentència del Tribunal Constitucional tombant l’impost de plusvàlua (que provoca una important minva en els ingressos dels Ajuntaments). També en l’àmbit econòmic, el PP i Ciutadans es van abstenir en la revisió d’ofici de l’acord de la Junta de Govern de l’1 d’octubre; i en el cas del punt del reconeixement extrajudicial de crèdits, el PP i Ciutadans van votar en contra del reparo d’intervenció d’una relació de factures. Al que l’Alcalde va matisar que estaven votant en contra de pagar als proveïdors.

Publicado en Actualitat, Política.