ONDARA PRESENTA EL VI PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO VILA D’ONDARA 2022 AMB EL RECITAL DE JOSEP ALEMANY I DAVID GONZÀLEZ

Ondara, 21.02.22. Dissabte passat, 19 de febrer, la Casa de Cultura d’Ondara va acollir la presentació de la VI edició del Premi de Composició per a Dolçaina i Piano Vila d’Ondara; un acte emmarcat en la programació de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ondara (dirigida per Raquel Mengual) per aquest mes de febrer 2022. Aquest concurs, que enguany compleix la seua 6a edició, que està consolidat al món de la musica tradicional valenciana, es convoca amb l’objectiu de fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació. Un certamen de composició musical que és únic al País Valencià per les seues característiques, en tractar-se de composicions originals per a la dolçaina i el piano.

Josep Alemany a la dolçaina i David González al piano van ser els encarregats de posar música a aquesta presentació, interpretant la peça guanyadora de la cinquena edició, «Rondó Concertant», de David Postiguillo, i la Menció d’Honor, «Caricatures», de Josep Cano, entre d’altres. El recital va ser molt aplaudit pel públic assistent.

Respecte a la nova edició del VI Premi de Composició per a dolçaina i piano Vila d’Ondara 2022, cal indicar que els autors podran presentar les seues obres fins al 12 de juliol 2022 al departament de cultura de l’Ajuntament d’Ondara. Finalitzat el termini d’admissió, un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presentades, un màxim de tres obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas de no haver-se presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat. Les obres finalistes seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David Gonzàlez a la Casa de Cultura d’Ondara, el dia 7 d’octubre de 2022. Al descans d’aquest concert, els assistents votaran per atorgar un premi especial del públic amb dotació econòmica.

Com en edicions anteriors, el primer premi està patrocinat per l’Ajuntament d’Ondara amb una dotació econòmica de 1.250 euros; mentre que el Premi del Públic, concedit per la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, tindrà una dotació de 500 euros.

REGIDORIA DE CULTURA * AJUNTAMENT D’ONDARA

BASES VI CONCURS DOLÇAINA I PIANO D’ONDARA (document adjunt)

BASES VI CONCURS DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO, “VILA D’ONDARA” 2022

PRIMERA l’Ajuntament d’Ondara convoca el VI Concurs de Composició per a Dolçaina i Piano, “Vila d’Ondara” l’Objectiu d’aquest concurs és fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.

SEGONA La composició serà per a una dolçaina (en Sol) i piano.

TERCERA Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina descrites en la fitxa tècnica i una duració d’entre set a deu minuts.

QUARTA cada participant podrà presentar quantes obres desitgi, sempre que acompleixen els següents requisits:

. Ser originals de l’autor que les presenta.

. Ser inèdites

. No haver estat interpretades, ni gravades amb anterioritat.

CINQUENA Es valorarà que les obres tinguin elements de música popular valenciana.

SISENA Les obres s’han de presentar;

. 1 còpia de la partitura completa sota un lema.

. 1 còpia de la part de dolçaina i un altra de la part de Piano.

. Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB.

tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:

. Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail. Breu explicació de la peça presentada i currículum de l’autor.

. Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

SETENA El termini d’admissió d’originals finalitzarà el dia 12 de Juliol 2022 i estos s’enviaran a l’Ajuntament d’Ondara, departament de cultura, plaça del convent, 03760 Ondara (Alacant). Caldrà indicar en el sobre IV Premi de composició per a Dolçaina i Piano ”Vila d’Ondara”.

HUITENA Finalitzat el termini d’admissió un jurat tècnic seleccionarà, entre totes les obres presentades, un màxim de tres obres, les quals tindran la consideració de finalistes. En cas de no haver-se presentat un mínim de tres obres, el concurs quedarà anul·lat.

NOVENA Les obres finalistes seran interpretades per Josep Alemany Ortolà i David Gonzàlez en la casa de cultura d’Ondara, el dia 7 d’Octubre al descans d’aquest concert els assistents votaran per atorgar un premi especial del públic amb dotació econòmica.

DESENA La dotació dels premis serà el següent:

. Un primer premi dotat amb 1.250 euros. Patrocinat per l’Ajuntament d’Ondara.

. Un premi del públic dotat amb 500 euros. Patrocinat per la FVDT.

ONZENA El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues decisions seran inapel·lables.

DOTZENA El jurat podrà dividir o declarar deserts el premis, així com concedir les mencions honorífiques que consideren oportunes, sense dotació econòmica.

TRETZENA Els autors podran passar a retira els treballs presentats i no premiats a l’Ajuntament d’Ondara, passats dos mesos des de la publicació de la resolució del Jurat, el material serà destruït.

CATORZENA L’Ajuntament d’Ondara es reserva el dret de publicar i gravar les obres premiades així com les que puguen obtindré menció d’honor i adquireix el dret de la seua edició.

QUINZENA La participació al concurs suposa l’acceptació de totes les seues Bases.

SETZENA Si en algun moment hi ha algun canvi degut a la pandèmia Covid-19, s’anunciarà en temps per les xarxes socials de l’Ajuntament d’Ondara.

Publicado en Actualitat, Cultura.