ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 27 DE GENER 2022

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 25.01.22. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari de la Corporació Municipal aquest dijous 27 de gener de 2022 a les 20:30 hores, sent aquest el primer ple de la present anualitat. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/12. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (23 DE DESEMBRE DE 2021).

2. EXP. PLENS/2022/1. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3. EXP. 2682/2021. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. CONTROL INTERN DE DESPESES. RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 54/2021. ALÇAMENT INFORME-REPARO INTERVENCIÓ I APROVACIÓ DE LA DESPESA.

4.EXP. 1541/2021. MATÈRIA 2200.RRHH. PLANTILLA DE PERSONAL PER A L’ACTUALITZACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL D’OFICIALIA-CAPORALIA DE POLICIA LOCAL. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. REQUERIMENTS SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN. APROVACIÓ.

5.EXP. 359/2021. MATÈRIA 5800. EDUCACIÓ. PLA EDIFICANT. OBRES. COL·LEGI SANCHIS GUARNER-MARJALS. MILLORA ENERGÈTICA I OBRA D’ADEQUACIÓ DEL COL·LEGI SANCHIS GUARNER. EMPLAÇAMENT: C/LEPANTO, 2-C/MESTRE SERRANO, 3. APROVACIÓ MEMÒRIA.

6. EXP. 1914/2021. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE COMITÉ LOCAL DE «CRUZ ROJA ESPAÑOLA» EN DÉNIA I L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ.

7. EXP. 82/2022. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’ONDARA I LA FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS MUNICIPALS. APROVACIÓ.

8. EXP. PLENS/2022/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

9. EXP. PLENS/2022/1. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.