L’AJUNTAMENT D’ONDARA INFORMA DE LA PUBLICACIÓ D’AJUDES DE LA GENERALITAT PER A MILLORES EN VIVENDES (PLA RENHATA) I PER A INFORMES D’AVALUACIÓ D’EDIFICIS (IEECV)

L’Ajuntament d’Ondara informa:

PUBLICACIÓ AJUDES IEE.CV

En el DOGV de dia 21 de gener, van eixir publicades les ajudes per a la realització de IEECV 2022 . La convocatòria quedarà oberta a partir de l’1 de febrer, tal com s’indica.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les ajudes per a la realització de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV).

En el següent enllaç de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, està disponible tota la informació relativa a aquestes ajudes del IEE.CV:

https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2022/-/asset_publisher/tapm5zsVBNBW/content/ayudas-implantacion-del-ieev–5?redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fweb%2Farquitectura%2Fajudes-convocatories-2022%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tapm5zsVBNBW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

PUBLICACIÓ AJUDES PLA RENHATA

En el DOGV del dia 21 de gener, han eixit publicades les ajudes del Pla Renhata 2022 (subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge). La convocatòria quedarà oberta a partir de l’1 de febrer, tal com s’indica.

RESOLUCIÓ de 14 de gener de 2022, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les subvencions per a la millora de les condicions de l’interior dels habitatges, en el marc del Pla de reforma interior d’habitatge, Pla RENHATA.

En el següent enllaç de la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, està disponible tota la informació relativa a aquestes ajudes del Pla Renhata: https://habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/ajudes-convocatories-2022/-/asset_publisher/tapm5zsVBNBW/content/plan-renha-2?redirect=https%3A%2F%2Fhabitatge.gva.es%2Fes%2Fweb%2Farquitectura%2Fajudes-convocatories-2022%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tapm5zsVBNBW%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D2

Publicado en Actualitat, Ajuntament.