LA REGIDORIA D’AGRICULTURA D’ONDARA INFORMA SOBRE EL CURS ONLINE D’AGRICULTURA SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El curs s’impartirà al setembre i octubre de 2021

Ondara, 08.09.21. La Regidoria d’Agricultura de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per Pere Picornell, ha informat sobre la Programació del Curs Online d’Agricultura Sostenible, 8a edició (2021) de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, perquè les persones interessades puguen formalitzar la seua inscripció:

Informació i Inscripció:

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/eformacio-campus-stt-formacio-agraria

Curs Agricultura sostenible 8a Edició

Accés a l’Aula: 20/09/2021 – 08/10/2021

Matriculació: 08/09/2021 – 17/09/2021

Modalitat: Online

Hores del curs: 30 Hores

Descripció: En aquest curs abordarem l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i dels recursos naturals en l’agricultura, alhora que es facilitarà la informació relacionada amb les exigències de les polítiques agràries vigents en matèria de sostenibilitat (condicionalitat) i de seguretat alimentària (bones pràctiques d’higiene en la producció primària).

Temari:

INTRODUCCIÓ

UNITAT 1: ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA EN L’AGRICULTURA

UNITAT 2: GESTIÓ SOSTENIBLE DEL SÒL

UNITAT 3: ÚS SOSTENIBLE DELS PRODUCTES FITOSANITARIS

UNITAT 4: CONDICIONALITAT

UNITAT 5: BONES PRÀCTIQUES D’HIGIENE EN LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA AGRÍCOLA

Requisits d’admissió: Ser resident a la Comunitat Valenciana, trobar-se en edat laboral, disposar de connexió a Internet i correu electrònic propi.

Impartit per: CONSELLERIA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.