ONDARA SOL·LICITA A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL SUBVENCIONS ECONÒMIQUES PER A RENOVAR LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL I PER A COBRIR LA PISCINA MENUDA EXTERIOR

Ondara, 18.06.21. L’Ajuntament d’Ondara, en la Junta de Govern Local celebrada aquest dilluns 14 de juny, ha impulsat l’execució de dos importants projectes per a millorar les instal·lacions esportives municipals. Segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, la Junta de Govern ha acordat sol·licitar dues subvencions a la Diputació Provincial d’Alacant; una per a renovar la gespa artificial del Camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza; i una altra, emmarcada en el Pla + Esport, per a cobrir el got de la piscina menuda exterior, ubicada al recinte de la Piscina Municipal d’Ondara.

  • La renovació de la gespa del camp de futbol d’Ondara està valorada en 151.211,61 euros i se sol·licita a la Diputació el màxim establit de 130.000 euros

En el cas de la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal, s’ha sol·licitat una ajuda econòmica a la convocatòria per la qual es convoquen les subvencions en Ajuntaments de la Província d’Alacant, per a inversió en renovació de la gespa artificial dels camps de Futbol municipals, a executar pels Ajuntaments, publicada en el Butlletí Oficial d’Alacant, el dia 18/05/2021. Segons la memòria valorada de renovació de la gespa artificial del camp de futbol d’Ondara, redactada per l’oficina tècnica municipal, el pressupost per a canviar la gespa és de 151.211,61 euros (IVA inclòs). L’Ajuntament d’Ondara ha presentat a la Diputació una sol·licitud perquè finance el màxim de 85% (un total de 130.000 euros), sent aquest l’import màxim de subvenció establida per a aquest municipi de 7.076 habitants. L’Ajuntament d’Ondara es compromet a assumir la quantia restant.

En la memòria es detalla que el camp de Futbol del Poliesportiu Municipal Vicent Zaragoza ja disposa de gespa artificial, però aquesta es troba degradada i s’entén que ha arribat al final de la seua vida útil. El camp de futbol municipal disposa de gespa artificial des de juliol de l’any 2011. Després d’haver passat pràcticament 10 anys des de la seua finalització es fa necessària la seua substitució. La solució consta de la retirada de la gespa existent prèvi desmuntatge de l’equipament de porteries. Posteriorment s’obriran i netejaran les canaletes. Per a acabar, s’instal·larà la nova gespa que s’assentarà amb arena i cautxú i es recol·locarà l’equipament.

  • Cobrir la piscina menuda del recinte de la Piscina Municipal ascendeix a 64.803,96 euros i se sol·licita a la Diputació el màxim establit de 50.107,52 euros

Pel que fa a la Piscina Municipal d’Ondara, se sol·licita a la Diputació Provincial d’Alacant, en la convocatòria Pla + Esport 2021 de construcció, millora, ampliació o reforma d’instal·lacions esportives municipals, un projecte per a cobrir la piscina exterior (la menuda) del recinte de la Piscina Municipal d’Ondara, que ascendeix a un pressupost de 64.803,96 euros, IVA inclòs. Ondara ha presentat la sol·licitud de subvenció provincial màxima que ascendeix a 50.107,52 euros, segons estableixen les bases per a aquest municipi de 7.076 habitants. L’Ajuntament d’Ondara es compromet a assumir la quantia restant. El projecte en qüestió per al que es demana l’ajuda comprèn cobrir amb policarbonat el got de la piscina xicoteta i connectar-ho amb un túnel al recinte de la piscina.

El projecte de tancament de la piscina exterior és una actuació que inicialment estava prevista en l’execució del projecte original, ja que perquè es poguera traure el màxim de rendibilitat a les instal·lacions, era imprescindible la utilització d’aquesta piscina exterior conjuntament amb la interior durant tot l’any, i no sols els dos mesos d’estiu, com està ocorrent actualment. Per diferents motius, aquest tancament previst originàriament, no es va dur a terme. La finalitat de cobrir aquesta piscina va directament unida a la climatització de l’aigua i de la pròpia instal·lació, ja que aquesta és l’única solució que hi ha per a poder utilitzar-la tot l’any. Aquesta actuació permetria oferir altres activitats que fins ara no es podrien realitzar en aquesta piscina a l’aire lliure; de manera que s’augmentaria la capacitat tant d’usuaris com d’activitats de la Piscina Municipal en el seu conjunt. Es calcula que amb la coberta de la piscina exterior es podria donar servei fins a un 50% més d’usuaris, en traslladar activitats com matronatació, aquagym, natació per a embarassades, per a xiquets, etc… Al mateix temps que es podrien oferir altres activitats, com a pilates, o rehabilitacions, augmentant així mateix la capacitat de la piscina gran.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.