Nota premsa MACMA: La MACMA enceta les reunions amb les regidories d’esports per iniciar el treball de camp del futur Pla Estratègic d’Esports de la Comarca i l’activació de la nova Xarxa Esportiva Marina Alta

La MACMA enceta les reunions amb les regidories d’esports per iniciar el treball de camp del futur Pla Estratègic d’Esports de la Comarca i l’activació de la nova Xarxa Esportiva Marina Alta

*Nota premsa Macma*

Aquest mes haurien tingut lloc els Minijocs de la Marina Alta que degut al Covid ja fa dos anys que no s’han pogut celebrar. Però l’esport comarcal no ha parat mai de treballar des de la Taula de Tècnics Esportius de la Marina Alta i dins les limitacions d’aquesta pandèmia. Ara, amb les competències esportives incloses en la MACMA, i amb la intenció de sumar i activar la futura Xarxa Esportiva Marina Alta, el passat 30 de novembre, la MACMA publicava de forma oficial el reglament de funcionament de la nova Xarxa Esportiva de la Marina Alta, formada pel conjunt de totes les Regidories d’Esports de la Marina Alta.

Un reglament que recull tot un seguit d’intencions amb l’objectiu de treballar tots els municipis per igual que conformen la mancomunitat, actualment 32 municipis i 3 EATIM, de forma conjunta en temes d’esports sota el paraigua de la MACMA. Aquest reglament pretén ser un instrument de coordinació i desenvolupament d’activitats i esdeveniments esportius, entre municipis, generant accions intermunicipals i/o comarcals.

El passat plenari de la MACMA, celebrat a Benissa l’11 de desembre de 2020, es va aprovar per majoria absoluta l’adaptació estatutària de la Mancomunitat a la Llei 21/2018 de mancomunitats de la CV per a convertir-se en Mancomunitat Comarcal amb l’extensió corresponent de les seues competències i també l’aprovació definitiva del reglament de funcionament que marcarà les directrius de treball de la futura constitució de la nova Xarxa Esportiva Marina Alta.

Així mateix, s’aprovaren els pressupostos generals anuals de la MACMA en la que aparegué per primera vegada l’assignació pressupostària anual que li correspondrà a l’àrea d’esports de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta, valorada en 35.000 €.

Per aquest motiu i per a la correcta activació de la Xarxa Esportiva de la Marina Alta les diferents Vicepresidències de la MACMA en la sessió de la Comissió Central, realitzada amb data de 26 de març de 2021 de forma telemàtica, s’acordà unànimement la necessitat de la cerca i contractació de personal qualificat i especialitzat per a la redacció del Pla Estratègic de la Xarxa Esportiva Marina Alta per a la correcta planificació, preparació prèvia i calendari de l’activació del servei i funcionament de l’àrea d’esports de la Mancomunitat per al present exercici 2021.

El Pla Estratègic constarà d’una anàlisi de la realitat comarcal previ tenint en compte les següents àrees sensibles com a informadors-es clau:
– Regidories d’esports i alcaldies.
– Personal tècnic: municipal i de gestió privada.
– Empreses dinamitzadores.
– Entitats pròpies associatives i ciutadania en general.

A més també es realitzarà una radiografia de les infraestructures i recursos esportius per a passar per últim a detectar les necessitats i poder redactar les propostes de funcionament i línies estratègiques de la Xarxa Esportiva de la Marina Alta.

Amb aquest fet la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta es reafirma cada vegada més com a mancomunitat comarcal assumint més àrees i espais de treball, com va ser en el seu moment turisme, joventut, educació i ara esports.

*Nota premsa Macma*

Publicado en Associacions.