ONDARA CONTINUA DONANT PASSOS PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER

S’adjudica el contracte per a la redacció dels documents tècnics que culminen en l’aprovació de l’Avaluació Ambiental Estratègica de l’actuació urbanística projectada

Ondara, 14.04.21. La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar la setmana passada la contractació dels serveis tècnics professionals per a començar la fase d’inici de la modificació puntual del Pla General (per a la unificació dels centres escolars) i el document inicial estratègic, per a la sol·licitud de l’avaluació ambiental estratègica simplificada. El contracte dels serveis tècnics ha sigut adjudicat a l’empresa Forqués i Associats, S.L.U. per un import de 6.987,75 euros. Amb aquesta contractació, l’Ajuntament d’Ondara continua realitzant el treball administratiu previ per a unificar els centres d’educació infantil i primària en una gran zona escolar. La intenció municipal és obtindre en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar, tal com han recordat aquest matí en la visita a la zona l’Alcalde, José Ramiro; la Regidora d’Educació, Mar Chesa, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

Cal recordar que un de principals projectes del govern local d’Ondara per a l’actual legislatura és la unificació dels centres d’educació infantil i primària, tal com es va anunciar al maig de 2020. El Govern Municipal d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és la zona d’Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Aquest pas donat ara (la contractació en Junta de Govern dels serveis tècnics professionals per a començar modificació puntual) va encaminat a realitzar la modificació urbanística necessària per a fer d’aquests terrenys sòl dotacional per a Educació.

Segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, la Conselleria d’Educació ha confirmat que no té objecció al projecte d’unificació de centres escolars en aquesta zona, si bé cal realitzar determinades actuacions de forma prèvia. L’Ajuntament va demanar a la Conselleria d’Educació un informe previ sobre el projecte d’unificació de centres escolars. El dit informe, emès amb data 17/02/2021, estableix una sèrie de condicionants per a la viabilitat de l’actuació, des del punt de vista sectorial d’educació. Pel que procedix emprendre el primer pas per a aprovar la corresponent Modificació Puntual del planejament urbanístic, la fase prèvia o ambiental i que consisteix en la redacció dels documents tècnics que culminen en l’aprovació de l’Avaluació Ambiental Estratègica de l’actuació urbanística projectada. Una vegada obtinguda la corresponent resolució de caràcter ambiental, i a la vista dels condicionants o exigències de les administracions sectorials implicades, s’estarà en condicions contractar el document Tècnic de Modificació del Planejament i els estudis tècnics complementaris que siguen necessaris.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.