ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE MARÇ 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.03.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de març de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de març. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/2. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (25 DE FEBRER DE 2021).

2. EXP. PLENS/2021/3. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DECRETS REGIDOR DELEGAT TERRITORI, PLANEJAMENT I DISCIPLINA URBANÍSTICA. DONAR COMPTE.

3.EXP. 499/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. PLA PRESSUPOSTARI 2022-2024. DONAR COMPTE.

4. EXP. 223/20201. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2020. DONAR COMPTE.

5. EXP. 229/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME INTERVENCIÓ SOBRE GRAU COMPLIMENT DELS CRITERIS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2020. DONAR COMPTE.

6. EXP 636/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. EXPEDIENT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA. APROVACIÓ INICIAL.

7.EXP 1268/2020. MATÈRIA. ORGANISMES. CONVENI CONSTITUCIÓ COMUNITAT USUARIS D’ABOCAMENTS DÉNIA, ONDARA, PEDREGUER. APROVACIÓ.

8. EXP 683/2. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL ORDENANÇA REGULADORA DE L’ABSENTISME ESCOLAR.

9. EXP. PLENS/2021/3. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

10. EXP. PLENS/2021/3. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.