ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 25 DE FEBRER 2021

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Ondara, 23.02.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de febrer de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de gener. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2021/1. Aprovació de l’acta anterior (28 de gener de 2021).

2. EXP. PLENS/2021/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1/2021. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 4T TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

4. EXP. 2/2021. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 4T TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

5. EXP. 285/2021. MATÈRIA 2005. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA D’ONDARA.

6. EXP. 307/2021. MATÈRIA 2005. REGLAMENT MUNICIPAL. INICIATIVA PER A LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT QUE REGULE L’ÚS DE LA PLAÇA DE BOUS DINS DEL PROJECTE «LA JOIA DE LA CULTURA» I DE L’AUDITORI MUNICIPAL «VALERIÀ GIL».

7. EXP. 323/2021. PROPOSTA D’ACORD DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN LA XARXA ESPORTIVA DE LA MARINA ALTA DE LA MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA-MACMA.

8. 1523/2018. MATÈRIA 2010. CONVENI URBANÍSTIC ZONA ESPORTIVA PARTIDA XEBICS. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS CONTRA L’ACORD PLENARI DE DATA 29.10.2020.

9. EXP 359/2021. MATÈRIA 5800. EDUCACIÓ. ADHESIÓ AL PLA DE COOPERACIÓ “EDIFICANT “ AMB LA GENERALITAT, PER LA SUBSTITUCIÓ DEL SOSTRE DE FIBROCEMENT DEL GIMNÀS, ACTUACIONS DE MILLORA ENERGÈTICA I OBRA D’ADEQUACIÓ, AL COL·LEGI SANCHIS GUARNER.

10. EXP. 384/2021. MATÈRIA 1001. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, 8 DE MARÇ DE 2021.

11. EXP. PLENS/2021/2. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12. EXP. PLENS/2021/2. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.