ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 DE GENER 2021

Ondara, 26.01.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de gener de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de gener. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/11. Aprovació de l’acta anterior (17 de desembre de 2020).

2. EXP. PLENS/2021/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1937/2020. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS.

4. EXP. 142/2021. MATÈRIA 3002. SUBVENCIÓ GENERALITAT VALENCIANA. APROVACIÓ MEMÒRIES TÈCNIQUES. PROJECTE MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT (FASE II) i PROJECTE MILLORES AL POLÍGON INDUSTRIALS MARJALS 5-6-7 ( FASE II ). Ratificació acord JGL de de data 25 de gener de 2021.

5. EXP. 149/2021. MOCIÓ 1001. MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA I A LA GENERALITAT VALENCIANA A APROVAR DE MANERA URGENT MESURES D’AJUDA AL SECTOR DE L’HOSTALERIA I EL COMERÇ.

6. EXP. PLENS/2021/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7. EXP. PLENS/2021/1. PRECS I PREGUNTES.

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Publicado en Actualitat, Política.