LA CONSELLERIA DE VIVENDA I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA SIGNA UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT D’ONDARA PER A CEDIR A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EL DRET DE TANTEIG PER A LA COMPRA DE VIVENDA

Ondara, 26.01.21. El Vicepresident segon i Conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, han signat un conveni per a la cessió de dret de tanteig i retracte al consistori perquè puga adquirir vivendes amb destinació a cobrir les necessitats habitacionals del municipi. L’expedient del conveni es va iniciar a l’octubre de 2020, quan el ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament d’Ondara per a la cessió dels drets de tanteig i retracte (amb l’objectiu de construir un parc públic de vivendes). Un conveni que ahir va ser signat de forma electrònica pel Vicepresident segon i Conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica.

Martínez Dalmau ha assegurat que d’aquest manera, es posa en marxa a Ondara una nova ferramenta molt important per a aconseguir que «vivendes que habitualment acabarien en mans de fons voltors acaben en mans dels ajuntaments. Una ferramenta que està demostrant la seua efectivitat i utilitat i de fet ja ens ha permès adquirir 245 cases en els últims mesos. Són vivendes que es venen a preus molt assequibles, i que la Generalitat paga al venedor el mateix preu pel qual serien venudes a un fons voltor o una entitat financera».

També ha indicat que amb la cessió del dret als ajuntaments, a més, «aconseguim una major proximitat i eficàcia en els serveis que es presten en matèria d’habitatge ja que són els ajuntaments on acudeixen les persones quan tenen una necessitat o un problema».

Les vivendes adquirides per l’Ajuntament d’Ondara es qualificaran com de protecció oficial amb caràcter permanent, per la qual cosa s’incorporaran al parc públic municipal i es destinaran en lloguer social a les persones, famílies o col·lectius amb escassos recursos socials o en situació de vulnerabilitat.

Ondara, cinquè municipi a subscriure el conveni

El conveni amb els ajuntaments és el resultat del Decret Llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell, per a l’ampliació de vivenda pública a la Comunitat Valenciana mitjançant els drets de tanteig i retracte. Amb ell, la Generalitat pot cedir els drets d’’adquisició preferent al municipi on s’ubique la vivenda objecte de tanteig o retracte, una cosa que podrà exercir directament o a través d’un ens públic en què delegue les competències de vivenda.

Aquest mecanisme permet agilitzar les tramitacions relatives a les adjudicacions dels immobles. En ser els serveis socials municipals els encarregats de realitzar els informes de les famílies que necessiten una vivenda de manera urgent, l’ajuntament pot actuar de manera directa oferint una alternativa immediata a eixes persones.

Ondara és el quart ajuntament alacantí a subscriure el conveni, després dels de Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig i Elda i, a la província de València, el d’Alboraia.

El conveni, que s’ha signat per mitjans electrònics, té una vigència d’un any, amb possibilitat de prorrogar-se. Una comissió mixta supervisarà i controlarà el compliment del mateix.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.