ONDARA AMORTIRÀ LA PUJADA DE l’IBI A TRAVÉS DE LA REVALORACIÓ CADASTRAL A LA BAIXA

Optar per amortir la pujada del rebut de l’IBI per via de la reducció dels valors cadastrals «suposarà una adequació patrimonial que a més beneficia a altres ajudes i imposts i permetrà que l’impost continue baixant en els anys posteriors»

S’ aprova per unanimitat una esmena a la moció del PP i es destinarà més 50.000 euros «per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments» i més de 150.000 euros a la reactivació econòmica dels comerços i empreses

Ondara, 27.11.20. Ahir es van celebrar dos plens en l’Ajuntament d’Ondara, un ordinari, corresponent al mes de novembre, i un altre extraordinari, celebrat de forma prèvia, amb un únic punt en l’ordre del dia: la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, segons la moció del PP. El grup municipal del PP en l’Ajuntament d’Ondara havia sol·licitat la celebració d’aquest ple extraordinari per a baixar, des de 2021, “el tipus impositiu de l’IBI, que actualment és del 0,67%, i rebaixar-ho al 0,55%”. Aquesta rebaixa, segons s’indicava en la moció del PP, “suposaria una baixada del 0,03% anual des que es va deixar de fer”. Des de l’Equip de Govern, PSPV-Compromís, es va presentar una esmena a la totalitat de la moció del PP; esmena que va eixir avant per unanimitat, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís; del PP i de Ciutadans. En quedar aprovada l’esmena a la totalitat de la moció, va ser el contingut d’aquesta esmena el que es va aprovar en el ple, en compte de la moció dels populars.

La moció presentada pel PP exposava com a antecedents que “L’any 2012 es va sol·licitar la revisió cadastral. En 2013 entra en vigor i es va produir un increment del valor de les vivendes en el poble d’Ondara. La pujada de la base liquidable és percentualment anual. El Govern d’aquells anys, dirigit pel PP, es va comprometre a abaixar el tipus impositiu any rere any, perquè la pujada en els rebuts de l’IBI dels veïns del nostre poble no pujara tan dràsticament. En 2015, amb el canvi de govern, es va continuar amb aquesta baixada de tipus, però des de l’any 2017 no se sol·licita aquesta baixada”.

Enfront d’aquesta moció, es va donar compte de l’informe de l’Interventor Municipal en què es detallava amb xifres l’anàlisi de l’impacte de prendre aquesta mesura; que seria «deixar de recaptar 390.000 euros en els ingressos del Pressupost Municipal, la qual cosa portaria a la fallida dels comptes municipals», “precisament quan fa falta més inversió pública”. Per aquest motiu, des de l’Equip de Govern, i de forma prèvia a la votació de la moció del PP, es va presentar una esmena a la totalitat, que incloïa 3 acords. Segons va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, d’una banda, es continuarà compensant, com es ve fent fins ara i en la mesura que siga possible, el rebut de l’IBI per la via de la revaloració a la baixa del valor cadastral que permet el Ministeri d’Hisenda; una mesura que s’està sol·licitant en els últims exercicis per part de l’Ajuntament d’Ondara directament al Ministeri d’Hisenda, i que es permet perquè la modificació cadastral realitzada en 2012 va resultar ser especialment onerosa, en realitzar-se en eixa data. Actuar sobre el valor cadastral (i no sobre el coeficient de l’IBI), a més, afectarà positivament també als anys posteriors, com va recalcar José Ramiro, perquè en anar reduint-se progressivament el valor cadastral dels immobles, sense necessitat de tocar la taxa, es paga al final un rebut per l’IBI de menor quantia. En aquest sentit, gràcies a les gestions municipals, el valor cadastral es va reduir un 7% en 2019 i un 3% en 2020. “Optar per amortir la pujada del rebut de l’IBI per via de la reducció dels valors cadastrals suposa una adequació patrimonial que a més afecta ajudes i altres imposts”, segons va recalcar.

D’altra banda, l’esmena aprovada ahir acordava en segon lloc incloure en els Pressuposts Municipals del 2021 una partida econòmica de més de 50.000 euros “per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments, si cal pagant-los part de l’IBI, a més de fer front a altres necessitats que puguen tindre en la seua situació personal, familiar i social». I, en tercer lloc, s’aprovava destinar «una partida per a la reactivació econòmica dels nostres comerços i empreses, la majoria PIMES, autònoms i autònomes, i empreses familiars, dotada de més de 150.000 euros”.

Finalment, tant PP com Ciutadans van votar a favor de l’esmena presentada a la moció dels populars per part de l’Equip de Govern. No obstant això, el portaveu del PP, Álex Hernández, va dir que era “insuficient” i va retraure que “en 2021 el rebut de l’IBI pujarà igual que en els últims anys”, insistint en el fet que “ara esteu ingressant 700.000 euros més per l’IBI que en 2014 quan governava el PP”. Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, es va mostrar a favor dels punts de l’esmena. En la seua intervenció inicial va afirmar que des del seu grup estaran a favor “de tot allò que resulte beneficiós per al poble” i que “sempre estan a favor de millorar”.

L’argumentació i explicació de l’esmena va anar a càrrec de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual va acusar al PP de “reduccionisme i mitges veritats” en la presentació de la moció per a la baixada de l’IBI, recordant “d’on venim, on estem i on anirem en el 2021 amb arguments i dades concretes i fiables, cosa que no s’han dignat el PP ni a preguntar ni a estudiar”. Va aprofitar per a recordar que en 2013 “va ser el PP l’únic partit de l’Ajuntament que va condemnar tots els veïns i veïnes d’Ondara a ser rics patrimonialment parlant”, recordant que «tant PSPV com Compromís van veure que la Ponència de Valors presentada pel Cadastre en aquella data era un autèntic desgavell»”. Concretament , amb les dades dels increments de valor cadastral del 2012 amb el 2013 d’immobles del municipi, José Ramiro va detallar que “molts immobles van sobrepassar el 300 d’increment i això va suposar als seus propietaris grans perjuís, no sols econòmics per la pujada anual que estem patint, sinó també per afectar altres ajudes o imposts, com poden ser les beques, l’IRPF, les plusvàlues, etc.”. Assegurant que el partit “que més ha pujat imposts en els últims 20 anys ha sigut el Partit Popular; PSPV-Compromís s’ha dedicat amortir el cadastràs del “2013”.

Aquest “amortiment” del “cadastràs”, segons va explicar, es deu al fet que el càlcul del rebut de l’IBI es realitza de la multiplicació de dos factors: el coeficient o tipus impositiu i el valor cadastral de l’immoble. Segons va detallar, la coalició de govern PSPV-Compromís “ha estat amortint la desfeta de l’IBI any rere any, primer amb la baixada del tipus impositiu; i en els últims anys, prioritzant la disminució del valor cadastral que és el que no sols afecta la butxaca del contribuent, sinó també al patrimoni i a les ajudes o altres imposts”. Així que, quan s’acabe “la pujada del “cadastràs” del PP”, l’any 2022, “els veïns i veïnes d’Ondara tindran uns valors cadastrals menors que els de 2013”, segons va assegurar l’Alcalde. Com a exemple d’això, va detallar que en 2019 va haver-hi un decreixement del valor cadastral del -7%, i en 2020 del -3%. Aquests decreixements vénen marcats pel Ministeri d’Hisenda dins dels Pressupostos Generals de l’Estat de cada any; se sol·licita per part de l’Alcaldia l’aplicació del coeficient reductor i s’aplica automàticament.

L’Alcalde va exposar també que la proposta del Partit Popular no “té dades per a ser coherent; no aporta cap informació ni valoració econòmica del que suposaria la seua aplicació, de fet, la proposta és totalment irreal ja que suposaria una baixada d’ingressos d’uns 390.000 euros i per tant provocaria una fallida en els comptes municipals.” I va detallar, amb l’exposició de xifres, que “dels 200.000 euros d’increment en l’IBI Urbana que estaran pressupostats per al 2021, més de 100.000 euros, serà de grans patrimonis i societats”; i que “ gran part de la pujada també recaurà en aquelles persones físiques que en el seu patrimoni tenen 4, 5, 6, 7, 8, 12 i fins a 19 immobles, que podem considerar que poden fer front a l’increment”. Per això, des de l’Equip de Govern s’entèn que, amb l’anàlisi de les dades, les “previsions d’ingrés a l’alça afectaran majoritàriament societats patrimonials, bancs, fons d’inversió, grans empreses i aquelles persones que tenen un matalaf patrimonial important”. Enfront d’això, va argumentar que “l’Equip de govern d’Ondara té clar que qui més té, més ha de pagar, i que l’Impost de Béns Immobles és la contribució als serveis públics més progressiu que existeix.”

També va exposar que “a causa de l’actual conjuntura social, sanitària i econòmica excepcional, i davant dels reptes que tindrem en els pròxims mesos i anys, el posicionament de l’Ajuntament d’Ondara ha de ser estar al costat d’aquells i aquelles que més ho necessiten, i, al mateix temps generant polítiques expansives de reactivació econòmica”; motiu pel qual s’inclourà en els Pressuposts Municipals del 2021 una partida econòmica de més de 50.000 euros “per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments, si cal pagant-los part de l’IBI, a més de fer front a altres necessitats que puguen tindre en la seua situació personal, familiar i social», així com «una partida per a la reactivació econòmica dels nostres comerços i empreses, la majoria PIMES, autònoms i autònomes, i empreses familiars dotada de més de més de 150.000 euros”.

Publicado en Actualitat, Política.