EL PLE D’ONDARA DE SETEMBRE VA APROVAR L’ADQUISICIÓ D’UN IMMOBLE PER A OBRIR UN CARRER ENTRE SANT CRISTÒFOL I RONDA GENERALITAT

Ondara, 25.09.20. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 24 de setembre la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre, que es va realitzar per videoconferència, per més seguretat enfront del Covid-19, i que es va poder seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara. El ple es va allargar en el temps, i es pot visualitzar ja en el canal de Youtube de l’Ajuntament d’Ondara, amb una duració de dos hores i mitja:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial.

  • Enllaç directe al ple del 24 de setpiembre 2020:

El ple va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, Partit Popular i Ciutadans, el preacord per a l’adquisició d’un immoble situat en el carrer Ronda Generalitat núm. 26 i 28, el ple centre històric, que serà adquirit per l’Ajuntament d’Ondara per 50.000 euros. El termini màxim per a formalitzar la dita compravenda serà fins al 30 de juny de 2021. Segons va concretar el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, el bé adquirit es destinarà a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara; sense perjuí que puga tindre una utilitat provisional en tant es puga obrir definitivament el carrer previst al planejament. Segons consta en l’informe tècnic, el planejament vigent estableix un vial no desenvolupat que discorre entre el carrer Sant Cristòfol i la Ronda Generalitat, i que afecta parcialment els immobles de Ronda Generalitat 26 i 28. L’Ajuntament pretén dur a terme la connexió entre ambdues zones, per a descongestionar el centre urbà i facilitar la permeabilitat del trànsit tant rodat com de vianants, i donant així compliment a les determinacions del Pla General d’Ondara. Amb tal fi, l’ajuntament ja va adquirir (a l’abril d’enguany), l’immoble situat al carrer Sant Cristòfol 25, que venia totalment afectat per la referida dotació viària, venint el present expedient a donar continuïtat i completar la previsió municipal.

També va eixir avant per unanimitat l’Aprovació de Festius Locals de 2021, que seran el dilluns 12 de juliol (Festivitat de la Soledat) i el dilluns 26 de juliol (Festivitat de Santa Anna). A més es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern i Ciutadans i l’abstenció del PP una modificació de crèdits.

Al ple es va elevar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, que va ser defesa pel seu portaveu, Joan Costa. En la moció es reclamaven mesures de garantia per a la seguretat i la convivència davant de l’ocupació il·legal de vivendes. La moció no va ser aprovada, en no ser recolzada per l’Equip de Govern; en canvi, va ser votada a favor per PP i Ciutadans. Es tracta d’una moció genèrica que Ciutadans està presentant en les administracions locals on té representació.

En la moció de Ciutadans es proposava, en l’apartat d’acords, Elaborar un Pla Municipal contra l’Ocupació Il·legal de Vivendes, amb la finalitat d’assegurar la devolució dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris, en coordinació amb el Govern de la Comunitat Autònoma; Potenciar la coordinació i la cooperació institucional per a reforçar l’eficàcia en la lluita contra l’ocupació il·legal d’immobles, en particular, entre la Policia Municipal, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat així com amb l’Administració de Justícia, per a assegurar una ràpida actuació davant ocupacions que atempten contra la seguretat i la convivència ciutadanes; Instar el Govern d’Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguen necessàries per a defendre la propietat privada, garantir la convivència i la seguretat ciutadanes i lluitar contra l’ocupació il·legal de vivendes; o Reforçar les competències dels Ajuntaments per a vetlar per la seguretat i convivència ciutadanes en casos d’ocupacions il·legals de vivendes, entre altres mesures arreplegades en la moció.

L’argument de l’Equip de Govern per a votar en contra de la moció va anar a càrrec del seu portaveu i Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, el qual va explicar el vot en contra al “no considerar justificada la moció” i trobar que la moció “planteja accions amb dificultat legal per a aplicar-se”. Francesc Giner va argumentar la seua explicació amb la referència a una extensa normativa, deixant de manifest que violació de domicili no és el mateix que usurpació de domicili. Va detallar, en aquest sentit, l’última instrucció de la Fiscalia sobre el tema de l’ocupació, dictada el passat 15 de setembre de 2020, en la que la Fiscalia General de l’Estat ha dictat una instrucció en què dóna a tots els fiscals criteris d’actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles. La principal diferència entre aquests dos tipus delictius, tal com recorda la Fiscalia en la instrucció, és que el delicte d’usurpació pacífica de béns immobles (article 245.2 del Codi Penal), afecta immobles, vivendes o edificis aliens que no són domicili, és a dir, llocs buits o en desús. No obstant això, el delicte de violació de domicili (article 202.1 del Codi Penal) sí que afecta l’immoble, vivenda o edifici que siga primera o segona residència. Aquest tipus protegeix drets fonamentals com la inviolabilitat del domicili. L’ocupació del domicili o de la segona vivenda és un delicte de violació de domicili. Els fiscals, indica la instrucció, instaran el jutge l’adopció de la mesura cautelar de desallotjament quan es tracte d’un delicte de violació de domicili. En el cas del delicte d’usurpació, la mesura cautelar es demanarà quan el perjudicat siga una persona física, una persona jurídica de naturalesa pública o una entitat sense ànim de lucre d’utilitat pública, sempre que es constate que a més de lesionar el dret a posseir que s’ostenta sobre un bé, puga produir una fallida de la tinença material i concreta del bé. En tots els supòsits, subratlla la fiscalia que quan s’observe una “situació d’especial vulnerabilitat” en les persones que ocupen l’immoble, es tindrà en compte aquesta circumstància i s’interessarà simultàniament que els fets es posen en coneixement dels serveis socials, perquè adopten, amb caràcter previ al desallotjament, les mesures oportunes per a la seua protecció, com oferir solucions residencials.

Al marge dels punts de l’ordre del dia, cadascun dels regidors/es de l’Equip de Govern (Raquel López, Raquel Mengual, Pere Picornell, Mª Carmen Velázquez, Francesc Giner, Mar Chesa, i Miguel Gomis) van aprofitar l’apartat d’informes de les regidories per a detallar les actuacions que han realitzat en les seues respectives àrees des de l’últim ple del mes de juliol; és a dir, les accions desenvolupades en els últims dos mesos.

A destacar, qüestions com que es compta amb diverses subvencions autonòmiques per a incrementar la plantilla de personal amb diferents plans d’ocupació (Emcorp, Empuju, Emcuju, etc) i amb la concessió d’un nou taller d’ocupació de jardineria i forestal (per a 24 persones durant 6 mesos); també que s’ha finalitzat ja el canvi total de la coberta de la piscina municipal; que es va a revisar un dels nous badens de l’Av Adolfo Suárez per a comprovar que es correspon amb el projecte original; o la necessitat de recobrir la façana del trinquet perquè no tinga la pedra cara vista (en tindre humitats i, segons marca Conselleria, en tractar-se d’una zona ARI). L’Alcalde, José Ramiro, va explicar el retard en les obres de l’Espai Jove, així com les discrepàncies entre la direcció d’obra i l’empresa contractista de l’Espai Jove sobre l’increment i desviació del seu cost i els possibles passos que s’ha de seguir en el cas d’haver de rescindir el contracte i que s’encarregue una altra empresa. També va informar de l’extensió fins al 31 d’octubre de la bonificació de la taxa per ocupació de terrasses. A més, va explicar que s’han repartit pràcticament totes les targetes ciutadanes als usuaris dels cursos de cultura i escoles esportives (només falten 50 per repartir), lliurant més de 700 targetes i repartint en total 31.460 euros que seran consumits en els comerços locals adherits al Pla de Reactivació Econòmica.

En precs i preguntes, des del PP, el portaveu del grup municipal, Alex Hernández, va informar que el PP local havia presentat un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Ondara, demanant l’informe tècnic en què diga la necessitat i el compliment de l’actual normativa vigent en el cas dels reductors de velocitat en l’avinguda Adolfo Suárez. Segons va concretar, han rebut moltes queixes de la ciutadania per la col·locació d’aquests reductors. Va sol·licitar que es revisen tots i no sols 1, perquè segons va assenyalar, no es compleix la normativa ja que hi ha algun que té una altura fins a 13 cm. Respecte d’això, l’Alcalde va indicar que encara no està l’obra acabada perquè falta la revisió per part del tècnic per a certificar-la; i que si en la revisió es considera que qualsevol cosa incompleix la normativa, es canviarà i es detallarà en l’informe.

Joan Costa de Ciutadans, també va manifestar en el seu torn de precs i preguntes que el que s’ha aconseguit amb els badens de l’avinguda Adolfo Suárez és incrementar el trànsit pel centre del poble, en l’av. Doctor Fleming i Blasco Ibáñez. També va expressar que el seu grup està en contra del projecte de l’accés oest d’Ondara (actualment en execució), en el tram que va des del riu Alberca fins a la porta d’arrossegament, perquè, al seu entendre, perjudica les festes de Sant Jaume en col·locar barreres arquitectòniques als accessos a la plaça de bous, i va demandar més seguretat en eixe tram. Respecte d’això, prèviament el Regidor de Festes, Miguel Gomis, havia assegurat en els seus informes que eixe tram tindria totes les garanties per a poder córrer una entrada de bous de forma segura, tant per a animals, com a corredors i aficionats.

Publicado en Actualitat, Política.