ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 24 DE SETEMBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.09.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 24 de setembre de 2020 la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Una sessió que s’efectuarà exclusivament per videoconferència, per a més seguretat davant del covid-19. La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara – Dijous 24 setembre, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/6. Aprovació de l’acta anterior (30 de juliol de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/7. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1540/2020. MATÈRIA 2300. PATRIMONI. ADQUISICIÓ IMMOBLE EN RONDA GENERALITAT NÚM. 26 I 28. PREACORD ENTRE HEREUS DE VICENTE OLTRA MARTÍ I L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ.

4. EXP. 1647/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5. EXP. 1398/2020. MATÈRIA 4009. LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021. DONAR COMPTE.

6. EXP. 1374/ 2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL. DONAR COMPTE.

7. EXP. 1373/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 2º TRIMESTRE 2019. DONAR COMPTE.

8. EXP. 1642/2020. MATÈRIA 5712. FESTES LOCALS 2021. APROVACIÓ.

9. EXPT. 1733/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS (Partit Ciutadans – Partit de la Ciutadania), PER LA QUAL ES RECLAMEN MESURES DE GARANTIA PER A LA SEGURETAT I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANS ENFRONT DE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

10. EXP. PLENS/2020/7. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11. EXP. PLENS/2020/7. PRECS I PREGUNTES.

Publicado en Actualitat, Política.