ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 25 EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY, EN EL QUE TAMBÉ ES PODRÀ PARTICIPAR PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.06.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de juny a les 20:30 hores la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. La sessió admet la participació a distància per videoconferència (Cisco Webex Meeting). La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç: https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 25 de juny, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/4. Aprovació de l’acta anterior (28 de maig de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/5. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP 1151/2020. JUTJAT. SOL·LICITUD A CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, SOBRE ASSUMPCIÓ SECRETARIA JUTJAT DE PAU.

4. EXP. 1161/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2020.

5. EXP 1237/2020.MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 304/2020. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

7. EXP 695/2019. MATÈRIA 1402. URBANISME. CONVENI INTERADMINISTRATIU D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

8. EXP. 1252/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. AJUDES PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. EXP. PLENS/2020/5. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10. EXP. PLENS/2020/6. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.