SINMA ONDARA INFORMA: RECOMANACIONS SOBRE EL MANEIG DOMICILIARI DELS RESIDUS EN LLARS AMB POSITIUS O EN AÏLLAMENT PER COVID-19

SINMA ONDARA INFORMA: RECOMANACIONS SOBRE EL MANEIG DOMICILIARI DELS RESIDUS EN LLARS AMB POSITIUS O EN AÏLLAMENT PER COVID-19

Ondara, 02.04.20. Des de l’empresa municipal SINMA Ondara, encarregada del servei de recollida de residus, s’informa de l’ofici signat per la secretària autonòmica de Salut Pública i sistema sanitari públic així com de la documentació amb recomanacions sobre la gestió de residus domèstics de casos de COVID-19 en aïllament domiciliari basat en instruccions emanades del Ministeri de Sanitat:

2.-RecomendacionesManejoResiduosDomesticosCOVID19_FVMPv2

3-1.-INFOGRAFIA valencià

3-1.-INFOGRAFIA valencià_013-1.-INFOGRAFIA valencià_02 3-1.-INFOGRAFIA valencià_033-1.-INFOGRAFIA valencià_04 3-1.-INFOGRAFIA valencià_05 3-1.-INFOGRAFIA valencià_06

RECOMANACIONS SOBRE LA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS DE CASOS DE COVID-19 EN AÏLLAMENT DOMICILIARI

La transmissió del nou coronavirus es produeix per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. És poc probable la transmissió per l’aire a distàncies majors de 1-2 metres.

El temps de supervivència del virus en el medi ambient varia en les diferents superfícies (taules, portes, i altres elements) entre unes poques hores fins a diversos dies, al voltant de 72 hores, depenent de les condicions ambientals.

Segons el document de Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus (SARS-Cov-2), del Ministeri de Sanitat (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/AlertasActual/nCoV-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf), en els casos amb infecció respiratòria aguda lleu, sense criteri per a realitzar test diagnòstic, s’indica aïllament domiciliari. L’aïllament es mantindrà fins transcorreguts 14 dies des de l’inici dels símptomes, sempre que el quadre clínic s’haja resolt. El seguiment i l’alta seran supervisats pel seu metge o metgessa d’atenció primària.

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un document tècnic sobre maneig domiciliari del COVID-19 (https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf) . D’acord amb aquest document:

  1. Els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, màscares), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un poal de fem disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació per al reciclatge.

  2. La bossa de plàstic (BOSSA 1) ha de tancar-se adequadament i introduir-la en una segona bossa de fem (BOSSA 2), al costat de l’eixida de l’habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador (o els Equips de Protecció Individual del personal sanitari –ulleres, màscara, guants- que haja atés al pacient a domicili) i es tancarà adequadament abans d’eixir de l’habitació.

  3. La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositarà en la bossa de fem (BOSSA 3) amb la resta dels residus domèstics. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.

  4. Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys durant 40-60 segons.

  5. La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta, estant terminantment prohibit depositar-la en els contenidors de recollida separada (color groc per a envasos, color blau per a paper, color verd per a vidre, o contenidor per a tèxtil) o el seu abandó en l’entorn.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.