ONDARA PORTARÀ A APROVACIÓ PEL PLE UN PRESSUPOST MUNICIPAL EN 2020 DE 6.820.000 EUROS

  • En 2020 es reforcen els plans de millora en edificis municipals, via pública, parcs i jardins; la fusió de les empreses municipals i dotació de recursos; es continua amb l’eficiència i control de la despesa, i amb l’augment de les partides de caire social amb 90.000 euros més

  • Entre les principals inversions destaquen els estudis per a la millora d’accessos al parc comercial; la renovació del parc mòbil de les empreses municipals per a la recollida de fem; l’accés oest de vianants al nucli urbà, les inversions en pressuposts participatius i el pla de pluvials

Ondara, 18.12.19. Ondara celebrarà aquest dijous 19 de desembre la sessió plenària ordinària, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional pel ple del Pressupost Municipal de 2020, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2020 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.820.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal SINMA (resultant de la fusió de les dues empreses municipals, PIMON i SINMA) d’1.859.000 euros. L’augment pressupostari és de 170.000 euros més respecte al de 2019, “mantenint la filosofia de l’Equip de Govern en la contenció pressupostària”, segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

En l’apartat d’ingressos, l’increment de 170.000 euros es concentra en diferents partides. D’una banda, la bona gestió en les regidories de cultura, festes, esports i fira, ha motivat que s’incremente la recaptació per ingressos dels últims anys en les dites àrees amb un ajust positiu de 80.000 euros, que seran utilitzats en les partides de despeses corresponents a les respectives regidories. D’altra banda, l’aplicació de les noves ordenances de circulació, de civisme i d’animals de companyia ha suposat un increment de 13.000 euros en l’apartat de sancions i grua. I els ingressos per l’IBI s’han augmentat en 50.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral de 2012), el que se suma a l’increment de la partida d’impost per increment de valor de terrenys (que augmenta 23.000 euros per la recaptació de plusvàlues per operacions de compra venda). De nou, es mantenen les expectatives referents a ingressos per l’evolució creixent de les llicències urbanístiques, sumat a la modificació de la compatibilitat urbanística en el parc comercial Marjals, que permet la instal·lació de noves empreses amb les seues llicències urbanístiques. D’altra banda, l’Alcalde, José Ramiro ha matisat que un fet que marca la contenció pressupostària en l’apartat d’ingressos és la pèrdua de 86.000 euros d’IBI que aportava la concessionària de l’AP7 (perquè a partir de l’1 de gener de 2020, quedarà alliberada de peatge i concessió).

El Pressupost Municipal 2020, segons es detalla en la memòria del mateix, està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. D’una banda, cal destacar el pla de millora en edificis municipals, via pública i parcs i jardins, amb un pressupost total de 262.600 euros (92.000 euros més que en 2019, el que suposa un increment del 35% en aquesta partida). S’abordarà l’asfaltat de camins rurals, millores de manteniment d’edificis municipals, actuacions en via pública i jardins. D’altra banda, cobra especial rellevància en 2020 la fusió de les empreses municipals i la dotació de recursos; perquè la fusió de PIMON i SINMA en una sola empresa, SINMA, “suposa l’oportunitat de reorganitzar els recursos tant personals com materials i d’equipament, per a oferir un millor servei a la ciutadania”. D’aquesta manera, en el pressupost es dota d’una transferència de 1.500.000 euros perquè es duguen a terme totes les comandes de gestió assignades a SINMA, destacant, en eixa transferència, la inclusió de la millora del parc mòbil de recollida selectiva i de brossa (mitjançant la fórmula de rènting).

Un altre dels pilars del pressupost de l’Ajuntament d’Ondara és que en 2020 s’augmenten les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 90.000 euros respecte al pressupost del 2019. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial igualen la dotació pressupostària de 2019, que va ser la més elevada dels últims 6 anys, sent de 158.280 euros en 2020. També destaca en el pressupost de 2020 que es dota amb una partida de 62.000 euros l’estudi tècnic de la millora d’accessos al parc comercial Marjals 5, 6 i 7. La rodona elevada sobre la N-332 suposa un coll de botella per a l’eixida d’Ondara en direcció sud i l’accés al parc comercial, i causa problemes de mobilitat de manera continuada en període estival i de major moviment comercial; i per això es pretén donar una solució definitiva al problema. Respecte a l’eficiència i control de despesa autònoma, en els comptes de 2020 es continua la dinàmica de control de despesa en les partides de consum autònom de l’Ajuntament.

Quant a la inversió pública de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde ha destacat que igual que en 2019, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, “sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista en 2020”. En l’annex d’inversions es detallen les partides previstes, amb un valor total de 322.000 euros. Entre les principals inversions a realitzar en 2020 destaquen l’accés oest de vianants al nucli urbà amb 112.500 euros (que correspon a l’aportació municipal, ja que la Diputació ha inclòs la dita obra en el pla provincial d’Obres i Serveis amb amb 450.000 euros, dels que 337.600 euros seran sufragats per la pròpia Diputació); les inversions en pressuposts participatius (50.000 euros) i el pla de pluvials (40.000). A això cal afegir les inversions ja mencionades de 62.000 euros per als estudis de la millora d’accessos al parc comercial; i la renovació del parc mòbil de les empreses municipals per a la recollida de brossa.

Publicado en Actualitat, Política.