ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 19 DE DESEMBRE 2019

Ondara, 17.12.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 19 de desembre de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/13. Aprovació de L’Acta anterior (28 de novembre de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/14. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP 2214/2019. II Pla Igualtat d’oportunitats entre Homes i Dones i respecte a la diversitat del Municipi d’Ondara. 2020-2024. Aprovació.

4.- EXP. 1246/2016. Estudi informatiu de la línia ferroviària València – Alacant (Tren de la costa). Aprovació al·legacions.

5.- EXP 2062/ 2019. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Pressupost General 2020. Bases d’Execució i Plantilla de Personal. Aprovació.

6.- EXP. PLENS/2019/14. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2019/14. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.