ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 31 D’OCTUBRE 2019

Ondara, 29.10.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 31 d’octubre de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/10 . EXP. PLENS/2019/11. Aprovació d’Actes anteriors (26 de setembre de 2019, 17 d’octubre de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/12. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1536/2019. Normativa Municipal. Iniciativa sobre la redacció del Reglament Regulador del CONSELL AGRARI MUNICIPAL

4.- EXP.1884/2019. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. Adhesió a la Declaració d’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

5.- EXP. 606/2019. INFORME PROPOSTA DE RESULTATS DESPRÉS DE LA CONSULTA CIUTADANA D’INVERSIONS: PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019.

6.- EXP2019/12.Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP2019/12.Precs i preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.