LA JUNTA DE GOVERN D’ONDARA APROVA EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE PART DEL PARC TOSSALS PER A ALBERGAR UN CIRCUIT PUMP TRACK I UN DE CALISTÈNIA

emplaçament parc tossals_01

El projecte se sufragarà amb la partida dels pressuposts participatius 2018, i la seua licitació es realitzarà a principis de setembre amb l’objectiu que les obres comencen a l’octubre

Ondara, 19.08.19. La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ondara ha aprovat el projecte definitiu per a la creació d’un circuit per a bicicletes, patins i patinets (pump-track) i un circuit d’exercicis de força i estirades (calistènia) en una part del Parc Tossals d’Ondara, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro,

El projecte correspon a la iniciativa més votada en la consulta ciutadana inversions, per a invertir els 75.000 euros que destina l’Ajuntament d’Ondara als projectes triats per la ciutadania d’Ondara, a través dels pressuposts participatius 2018. La partida de pressuposts participatius 2018, que ascendeix a 75.000 euros, es destinarà íntegrament a l’execució d’aquest projecte. Una vegada aprovat el projecte en Junta de Govern, segons ha avançat l’Alcalde, José Ramiro, ara s’estan finalitzant els documents per a la licitació de les obres, que es realitzarà a principis del pròxim mes de setembre. La licitació serà oberta i estarà dividida en dos lots; un per al projecte de pump-track i l’altre per al circuit de calistènia, podent, les empreses interessades, licitar en un o en els dos lots. Segons els terminis que contempla el Govern Municipal, a final de setembre s’adjudicaran les obres, amb la intenció que els treballs comencen durant el mes d’octubre.

En el projecte, realitzat per l’Oficina Tècnica Municipal, es defineixen els treballs a realitzar per a habilitar una part del Parc de Tossals d’Ondara. Les obres se centren en les instal·lacions d’un circuit d’iniciació a la bicicleta i/o patinatge (Pump-track) i en un circuit per a exercicis de força i estirades (Calistènia). L’actuació afecta la part del parc Tossals que està en la confluència dels carrers Josep Grimalt Mauro i Enric Valor, en el cantó nord-oest del parc.

Parc Tossals planta_01

Les obres del Pump-track consisteixen en la creació d’un circuit amb una longitud de 120 metres lineals. La superfície ocupada necessària per a la construcció del circuit és de 900 m². Les pendents del circuit es formen mitjançant l’aportació de llastos i l’acabat de rodadura del circuit es realitzarà mitjançant asfaltat i pintat posterior de pintura. Quant al muntatge d’aparells i accessoris per al circuit de calistènia (que ocuparà una superfície de 200 m²), consistirà en la instal·lació de diversos aparells per a la pràctica d’aquesta disciplina mitjançant anelles, cordes, barres per a dominades, espatlera sueca, escala horitzontal, barres paral·leles americanes triples i barres per a miniparal·leles.

Les obres objecte del projecte seran executades en part d’una parcel·la de titularitat municipal, en la que recentment s’ha adequat el Parc Tossals; i que pròximament acollirà, en una altra de les seues parts, la construcció del futur Centre de Dia d’Ondara, l’acta de replantejament del qual es va signar el passat mes de juliol. El termini d’execució de les obres es fixa en vuit setmanes. Se li atribueixen cinc setmanes a l’execució del pump-track i tres setmanes a l’execució de la calistènia, podent-se solapar els temps. El pressupost total amb IVA és de 75.000 euros; sent el desglossament segons actuació de pump-track: 49.196,81 euros, i de calistènia: 25.803,19 euros (Iva inclòs).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.