ONDARA CELEBRARÀ EL DIMECRES 12 DE JUNY EL PLE DE FINALITZACIÓ DE LA CORPORACIÓ 2015-2019

Ondara, 06.06.19. L’Ajuntament d’Ondara celebra el proper dimecres 12 de juny de 2019 la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal a les 14 hores. Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada d’acord amb l’article 36.1 ROF amb motiu de la finalització de la Corporació 2015-2019.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/5. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (21 de maig de 2019).

Corporació Municipal 2017-2019

Corporació Municipal Ondara 2017-2019

Publicado en Actualitat, Política.