ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DIMARTS 21 DE MAIG

Ondara, 20.05.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dimarts 21 de maig a les 14 hores la sessió plenària extraordinària. Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada pel compliment dels terminis d’aprovació definitiva del Compte General del Pressupost General de 2018.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/4. Aprovació de L’Acta anterior (30 d’abril de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/5. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP: 637/ 2019. SERVEIS ECONÒMICS. Informe trimestral d’execució del Pressupost General. Donar compte.

4.-EXP 638/2019. SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP 1º Trimestre 2019. Donar compte.

5.-EXP 244/2019. MATÈRIA 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Compte General del Pressupost General de 2018. Aprovació definitiva.

6.- EXP 903/2019. MATÈRIA 2300. PATRIMONI. Inventari de Béns. Rectificació. Aprovació.

7.- EXP. PLENS/2019/5. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2019/5. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.