EL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA SERÀ EL DILLUNS 1 D’ABRIL A LES 14 HORES I EN L’ORDRE DEL DIA FIGURA EL SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES PER ELECCIONS A CORTS GENERALS I A CORTS VALENCIANES 2019

Ondara, 27.03.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 1 d’abril a les 14 hores la sessió plenària ordinària. El motiu de passar el dia, de l’últim dijous del mes a un dilluns, es deu a qüestions organitzatives, en tindre que celebrar també el sorteig dels membres de les meses electorals.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/2. Aprovació de L’Acta anterior (28 de febrer de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/3. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 198/ 2019. 4002 PRESSUPOST. Liquidació Pressupost General 2018.Informe Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de despesa. Donar compte.

4.- EXP 198/2019. 4002 PRESSUPOST. Informe inversions financerament sostenibles 2018. Donar compte.

5.- EXP 442/2019. 4002 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2020-2022. Donar compte.

6.-EXP 562/2019. 2004 ELECCIONS. Sorteig membres Meses Eleccions Corts Generals i Corts Valencianes 2019

7.- EXP. PLENS/2019/3. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2019/3. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.