SEGUIMENT DE LA VAGA DEL 8 DE MARÇ 2019 A L’AJUNTAMENT D’ONDARA

Ondara, 08.03.19. Hui divendres 8 de març, Dia Internacional de la Dona, té lloc la vaga feminista per la igualtat de gènere, que implica mobilitzacions en l’esfera laboral, en les de les cures, de consum, estudiantil i associativa. La vaga feminista aspira a fer patent què ocorreria si les dones deixaren de fer totes eixes coses que diàriament assumeixen, remunerades o no.

Quant a les dades provisionals de seguiment de la vaga a l’Ajuntament d’Ondara, la vaga d’avui divendres 8 de març de 2019 ha sigut secundada aquest matí per 22 de les 133 persones treballadores de l’Ajuntament d’Ondara (incloent-hi treballadors/es municipals, treballadors/es dels tallers d’ocupació, i polítics/polítiques), el que suposa un 16,5% del total; d’aquest seguiment, 14 persones han secundat l’atur de dues hores per torn (10,5%); i 8 persones han secundat la vaga de 24 hores (un 6%).

Cal indicar que en l’àmbit municipal d’Ondara, des de l’Ajuntament d’Ondara es facilita als treballadors i treballadores el seguiment de la vaga d’aquest divendres 8 de març de 2019, tant la de 24 hores com els aturs de dues hores per torn. Si bé, des de l’Ajuntament d’Ondara s’han decretat uns serveis mínims en determinats serveis que es consideren “crítics”, com els que afecten els xiquets i xiquetes, o en altres serveis en què es té l’obligació de continuar funcionant (cas del SERVEF). En l’àmbit de l’administració local, s’han decretat serveis mínims en el Registre d’Entrada, en l’oficina ADL (pel SERVEF), així com en l’Escoleta Infantil Municipal i en les consergeries dels col·legis d’Ondara. D’aquesta manera, en l’àmbit de l’administració local, per decret de l’Alcaldia- Presidència, s’han establit com a serveis mínims (d’aplicació en la vaga general convocada per al dia 8 de març de 2019, així com en els aturs parcials convocats), de les dependències municipals i empreses municipals d’Ondara, els següents; en el cas dels serveis administratius en l’edifici de l’Ajuntament (Plaça del Convent): 1 auxiliar en el Registre General; una persona responsable del SERVEF; i el Secretari-Interventor. En el cas de l’Escoleta Infantil Municipal: en el torn de matí 4 educadores, i en el torn de vesprada 2 educadores. I en els Col·legis Públics d’Ondara: 1 conserge en torn de vesprada.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.