LA UNIÓ MUSICAL D’ONDARA CONVOCA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA EL DIUMENGE 3 DE MARÇ 2019

* Carta als socis/es de la Unió Musical d’Ondara: *

Per la present se’ls convoca a l´Assemblea General Ordinària que es celebrarà el diumenge 3 de març de 2019 a les 11:00 hores en primera convocatòria i a les 11:30 hores en segona, a les dependències de la Unió Musical d´Ondara, lloc Aulari de Música, Parc de l´Era s/n, Ondara.

ORDRE DEL DIA :

1.- Lectura i aprovació si procedeix de l’acta anterior.

2.-Balanç de l’any 2018.

3.- Aprovació, si procedeix,del pressupost de l’any 2019.

4.- Informe d’activitats de l’any 2018.

5.- Elecció dels nous membres de la Junta Directiva.

6.- Precs i preguntes.

Amb motiu de la renovació de part de la Junta Directiva, se’ls convoca a tots els socis/es a formar part de la mateixa.

Aquell que estiga interessat, cal presentar aquest butlletí complimentat en l’Ajuntament fins a les 12 hores del dia 1 de març de 2019.

Publicado en Actualitat, Associacions.