ONDARA INSTAL·LA PUNTS DE RECOLLIDA DE CARTUTXOS DE TINTA D’IMPRESSORA PER A PARTICULARS

tragatinta

S‘han ubicat al Punt de Recollida del carrer Tomàs Edison, a l’Ajuntament, a la Casa de Cultura i a la Piscina municipal

Ondara, 07.02.19. L’empresa municipal SINMA Ondara, encarregada del servei de recollida de residus i neteja viària del municipi, ha gestionat la instal·lació de punts de recollida de tòners i cartutxos de tinta per a facilitar a la ciutadania el reciclatge d’aquest tipus de residus, segons ha anunciat el Regidor delegat de SINMA Ondara, Francesc Giner.

Des d’avui dijous 7 de febrer estan ja instal·lats aquests punts de recollida, que estan ja a disposició de les veïnes i veïns d’Ondara, a través d’unes caixes específiques que s’han ubicat al Punt de Recollida del carrer Tomàs Edison, a l’Ajuntament, a la Casa de Cultura i a la Piscina municipal.

Segons ha explicat Francesc Giner, l’entrada en vigor el passat 15 d’agost d’una nova normativa europea (RD 110/2015) obliga al reciclatge dels tòners i cartutxos de tinta, per a evitar que siguen depositats en el fem ordinari (per ser productes contaminants que no es degraden). Per aquest motiu, des de SINMA Ondara es facilitarà a la ciutadania el reciclatge dels residus de consumibles d’impressió, instal·lant aquests punts de recollida, gràcies a la col·laboració entre SINMA i TragaToner&TragaTinta (gestor autoritzat del reciclatge de consumibles d’impressió), integrades en Recyclia (una de les plataformes especialitzades en tot tipus de residus electrònics).

Francesc Giner ha matisat que en les caixes que s’han col·locat per a recollir aquests residus, els usuaris únicament han de depositar allí els residus d’impressió (cartutxos de tinta i tòner), evitant posar altres fraccions de reciclatge (com ara plàstics o cartons), que s’han de depositar en llocs específics (contenidors de recollida selectiva de plàstics/envasos i de paper/cartó).

Cal indicar que Tragatoner&Tragatinta és un sistema col·lectiu, creat i finançat pels principals fabricants de sistemes d’impressió a Espanya, per a organitzar la recollida del consumible usat i garantir el seu correcte tractament mediambiental, evitant que acaben en l’abocador. El sistema està dissenyat principalment per a la recollida i gestió dels consumibles dels fabricants adherits al sistema, si bé també accepta el consumible de qualsevol marca que siga tornat per l’usuari en comprar un consumible nou. Els cartutxos són traslladats per gestors autoritzats fins a les plantes de tractament. Allí es classifiquen per a recuperar els que siguen susceptibles de reutilització, que es tornen als seus fabricants.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.