ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 31 DE GENER 2019

Ondara, 29.01.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 31 de gener de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/12. Aprovació de L’Acta anterior (20 de desembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2019/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2135/2018.MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Articles 2, 3 i 10. Aprovació.

4.-EXP 2136/2018. MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Article 16. Donar compte.

5.- EXP 2184/2018. MATÈRIA 1208. Proposta acord dissolució Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA). Aprovació.

6.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per Inversions Financerament Sostenibles anualitat 2018 «Millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del Crist». Ratificació acord JGL de data 20 de desembre de 2018.

7.- EXP.148/2019. MATÈRIA 1000. Nova adhesió al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia. Aprovació.

8.- EXP. 2108/2017. MATÈRIA 2300. Patrimoni. Adquisició Molí Covi (Partida Vinyals, pol. 2, parcel·la 110).

9.- EXP. PLENS/2019/1. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2019/1. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.