ENTRA EN VIGOR LA BONIFICACIÓ A FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE EN ELS BONS ANUALS DE LA PISCINA, LES ESCOLES ESPORTIVES, ELS CURSOS DE CULTURA I LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS D’ONDARA

Ondara, 19.12.18. Dilluns passat 17 de desembre va ser publicada en el BOP l’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances de l’Ajuntament d’Ondara per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Per tant, aquestes bonificacions ja han entrat en vigor, i seran aplicables des de ja mateix. En concret, aquestes bonificacions són del 10% de les taxes arreplegades en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). La bonificació va ser aprovada en el ple ordinari del mes d’octubre, per unanimitat de tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Ondara.

foto arxiu ple octubre unanimitat

Aquestes quatre ordenances inclouen ja bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove. Per a gaudir de les bonificacions de família nombrosa o monoparental, és necessari presentar el títol corresponent, emès per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana; i en el cas de les bonificacions referides a la titularitat del Carnet Jove, és necessari ser titular del mateix expedit per l’IVAJ.

Les bonificacions aprovades són acumulables a altres bonificacions vigents. En el cas de la piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel, (instal·lació gestionada per l’empresa municipal PIMON Ondara), fins ara existien les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10 % a majors de 65 anys; 25% a les persones amb diversitat funcional i 35% a persones desempleades d’Ondara. Ara s’afigen aquestes 2 noves bonificacions: 10% per a titulars de Carnet Jove, i 10% família nombrosa i/o monoparental. Les bonificacions són acumulables, i s’apliquen únicament en els bons anuals (els preus dels quals són: Natació: 101 euros; Natació i sala fitness: 141 euros; i Natació, sala fitness i pistes de pàdel: 191 euros)

En el cas de les escoles esportives municipals, gestionades per l’empresa municipal PIMON, fins ara s’aplicaven les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10% a les persones amb diversitat funcional, i 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aplicat únicament al germà menor). Ara, en el cas de les Escoles Esportives, s’afigen les 2 noves bonificacions, sent també acumulables: carnet jove i família nombrosa/monoparental, un 10% de bonificació.

Respecte als cursos de cultura (serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals) i les taxes del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals, també tindran el 10% de bonificació per carnet jove i família nombrosa/monoparental, sent també acumulatiu a altres descomptes i bonificacions.

Publicado en Actualitat, Política.