ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 D’OCTUBRE 2018

Ondara, 22.10.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 d’octubre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/9. Aprovació de d’acta anterior (27 de setembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/10. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 224/2018. EDUCACIÓ. PLA EDIFICANT MILLORA INTEGRAL DE TOT L’EDIFICI DELS ANYS 70 DEL CENTRO CEIP SANCHIS GUARNER. PROPOSTA SOBRE AJUST ANUALITATS

4.-EXP. 1856/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

5.-EXP.1857/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT.

6.- EXP. 1865/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.

7.- EXP. 1866/2018 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTA PÀDEL.

8.- EXP. 1867/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS.

9.- EXP. 1870/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS.

10.- EXP. PLENS/2018/10 Informes de l’Alcaldia Presidència.

11.- EXP. PLENS/2018/10 Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.