BASES DEL IX CONCURS OBERT PEL DISSENY DE LA SAMARRETA DE LA 15ª MATINAL MOTERA D’ONDARA 2018

El treball ha de ser dissenyat específicament per ser usat en samarretes.

La temàtica del disseny ha d’estar relacionada d’alguna manera amb el món de les motos.

Les imatges deuen d’estar compostes màxim amb dos colors.

Cal tenir en compte que el color de les samarretes, serà negre.

Serà presentat en paper color blanc i grandària A 4, en un sobre tancat en el qual anirà escrit nom i telèfon de l’autor.

També podrà ser presentat en algun format compatible amb Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator o similars.

Solament es permetran un màxim de tres dissenys per concursant.

L’obra ha de ser original del participant.

No podrà haver participat o haver estat prèviament publicada en altres concursos.

El participant declara que l’obra no infringeix els drets de propietat o de tercers.

El participant no pot autoritzar la seva obra per ser usada en la promoció de qualsevol altre producte.

Qualsevol incompliment de les normes, serà motiu de desqualificació

Serà premiada amb 100€ l’obra guanyadora.

Les obres seran lliurades en mà al President de l’Ondara Custom Club,(Julio Seguí, 639197479) o enviades per Email a l’adreça ondaracustomclub@gmail.com i la data límit per a la presentació dels treballs serà el divendres 19 d’octubre de 2018.

Publicado en Associacions.