L’AJUNTAMENT CEDEIX UN SOLAR AMB GARITO ALS QUINTOS 2018 PER A LA SEUA UTILITZACIÓ DURANT LES FESTES POPULARS DE SANT JAUME

Ondara, 04.07.18. L’Ajuntament d’Ondara ha signat hui un conveni de col·laboració amb els integrants de la Quintà 2018, per a la cessió d’un solar amb garito durant les pròximes Festes Populars de Sant Jaume, que se celebren del 20 al 28 de juliol. El conveni ha sigut subscrit aquest matí a l’Ajuntament, en presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora de Festes i Tradicions, Mª Carmen Velázquez. El document se signarà per tots els integrants de la Quintà 2018.

ajuntament i quintada 2018

Des de l’Ajuntament es realitza el compromís d’adequar el solar (ubicat en la Ronda Generalitat núm. 20, i que ha sigut cedit per un particular) i instal·lar un garito (prefabricat, d’uns 12 m2 i amb clau, propietat de l’Ajuntament), així com de dotar-lo de llum i aigua, que serà utilitzat per la Quintà 2018, que necessita un espai/garito per a les Festes de Sant Jaume 2018.

Per la seua banda, els integrants de la Quintà 2018 han adquirit el compromís de mantenir el garito cedit en condicions adequades de salubritat i neteja; no realitzar cap intervenció en les parets mitgeres de les cases veïnes (si que es pot pintar la paret frontera a gust de la quintada); mantenir una actitud de respecte davant dels veïns i veïnes del solar, els treballadors municipals que estiguen al càrrec de la cessió i/o neteja, i a la Policia Local; fer-se càrrec dels desperfectes fets a les instal·lacions cedides o en vivendes veïnes. A més, s’abonarà una fiança de 420 euros que es tornaran en acabar les festes en cas de no haver-hi cap desperfecte.

També hauran de llevar tot aquell mobiliari i material portat per a la festa (taules, cadires, neveres, sofàs, etc.), una vegada finalitzades les Festes de Sant Jaume. A més, es comprometen a complir l’ordenança reguladora de Festes d’Ondara, fent especial atenció als articles següents: a l’exterior del garito (en la Ronda Generalitat) tan sols es permetrà ubicar taules, cadires i “triadors”, per tant, els sofàs o similars no podran estar fora del local; els components de la quintà tindran nets els voltants del local com a màxim a les 6.00 hores; el volum de la música no serà excessivament elevat (l’horari màxim de soroll és fins a les 2.00 hores entre setmana i fins a les 4.00 hores els caps de setmana ).

Publicado en Actualitat, Ajuntament.