DES D’AVUI DIA 15 I FINS AL 31 DE MAIG LA CIUTADANIA D’ONDARA POT PRESENTAR PROJECTES PER ALS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2018

Els veïns i veïnes empadronats a Ondara majors de 16 anys poden presentar els projectes en el portal https://participa.ondara.org/ o també de forma presencial a la Casa de Cultura, i les votacions seran del 25 de juny al 10 de juliol

Ondara, 15.05.18. Ahir es va presentar en un acte públic celebrat a la Casa de Cultura d’Ondara el projecte de pressuposts participatius Ondara 2018 i la seua aplicació a través de la consulta ciutadana d’inversions. En l’acte es van exposar exemples de projectes que es poden presentar, es va simular la forma de registrar-se en el portal “Ondara participa” i de presentar els projectes, i es van resoldre els dubtes dels veïns i veïnes. La presentació va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i de la Regidora d’Hisenda, Raquel López.

   presentacio ondara particia ciutadania (2) reunio participatius

Els tècnics municipals d’Informàtica, Pere Sastre, i de Joventut, Pedro Gil, van ser els encarregats d’exposar com es va a dur a terme aquesta consulta ciutadana d’inversions, mitjançant la qual, seran les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions, a l’execució de les quals es destinaran 75.000 euros, contemplats dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara 2018. Segons van explicar, podrà ser triat tant un únic projecte de 75.000 euros, com a diferents projectes fins a esgotar aquesta quantitat. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés històric en la població, i a presentar els seus projectes perquè puguen ser votats i convertir-se en una realitat.

Les veïnes i els veïns d’Ondara podran participar de dues formes: proposant projectes d’inversions, i votant posteriorment els projectes en funció de les seues prioritats. La primera fase comença hui dimarts 15 de maig. Des d’avui i fins al dia 31 de maig es podran presentar els projectes a través del portal de participació ciutadana “Ondara Participa” https://participa.ondara.org , donant-se d’alta i accedint a l’apartat “crear una proposta d’inversió”. També es poden presentar de forma presencial, en la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 9 a 14 i de 18 a 20 hores (es presenta en la plataforma web, però amb l’ajuda d’un treballador/a municipal). Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, independentment de la seua nacionalitat i sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es pot fer tant de forma individual com per part d’associacions o col·lectius locals. Cada persona major de 16 anys empadronada a Ondara, igual que els diferents col·lectius i associacions locals, podran presentar fins a un màxim de 3 Projectes d’Inversió (sempre que el cost total aproximat no supere els 75.000 euros). No cal que es pose el cost real del projecte, sinó una aproximació al cost (serà el departament tècnic municipal el que finalment valore el cost del projecte de cara a la seua votació). S’ha de descriure la proposta, i es poden adjuntar imatges descriptives.

ONDARA-PARTICIPA-dates-reduit

Una vegada presentats els projectes (fins al 31 de maig) tindrà lloc la fase d’estudi de viabilitat de les propostes (de l’1al 24 de juny) i, del 25 de juny al 10 de juliol tindrà lloc la votació ciutadana (a través del portal de participació ciutadana “Ondara Participa”) i també es pot votar de forma presencial, en la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 9 a 14 i de 18 a 20 hores. El recompte de vots serà els dies 11 i 12 de juliol, i el 13 de juliol es publicaran les propostes a executar.

participa-PANTALLA-HD-1

Per a presentar la proposta d’inversió, serà necessari que els projectes o propostes s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent. Haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara. Les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. Com a exemple, les inversions poden ser obres, tant noves, com de manteniment de què ja hi ha (per exemple: un jardí o un skatepark) o adquisicions permanents per part de l’Ajuntament com, per exemple, la compra de contenidors de residus o l’adquisició de mobiliari urbà.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.