LA CIUTADANIA D’ONDARA DECIDIRÀ LA DESTINACIÓ DELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS 2018 A TRAVÉS D’UNA CONSULTA CIUTADANA D’INVERSIONS

 

  • Els Pressuposts Municipals d’Ondara contemplen 75.000 euros per a executar els projectes triats per la població

  • Els veïns i veïnes empadronats a Ondara majors de 16 anys podran presentar els projectes del 15 al 31 de maig en el portal https://participa.ondara.org/ o també de forma presencial a la Casa de Cultura; les votacions seran del 25 de juny al 10 de juliol

Ondara, 08.05.18. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Hisenda, Raquel López, acompanyats pels tècnics municipals d’Informàtica, Pere Sastre, i de Joventut, Pedro Gil, han donat a conèixer aquest matí els detalls del projecte de pressuposts participatius 2018 i la seua aplicació a través de la consulta ciutadana d’inversions. Enguany 2018, dins dels Pressuposts Municipals d’Ondara, es contempla una partida de 75.000 euros adscrita als projectes triats per part de la població d’Ondara. La Consulta Ciutadana d’Inversions pretén que siguen les persones empadronades a Ondara (majors de 16 anys) les que proposen inversions a partir de realitats i necessitats que observen, identifiquen i amb les que conviuen com a ciutadans i ciutadanes d’Ondara. Una experiència que es duu a terme per primera vegada a Ondara, com ha indicat l’Alcalde, José Ramiro, si bé ja s’ha realitzat en altres poblacions de la comarca.

presentacio ondara participa

Segons han explicat, podrà ser triat un únic projecte de 75.000 euros, o diferents projectes fins a esgotar aquesta quantitat. La Consulta Ciutadana d’Inversions pretén ser un mecanisme de participació ciutadana que permetrà a les veïnes i als veïns d’Ondara involucrar-se de forma directa en la presa de decisions respecte a l’execució d’una part del pressupost municipal 2018 adscrita per a tal efecte. D’aquesta manera, seran els veïns i les veïnes els que decideixen quines propostes volen dur a terme mitjançant el vot, per a triar les que veuen més necessàries.

Les veïnes i els veïns d’Ondara podran participar de dues formes: proposant projectes d’inversions, i votant els projectes en funció de les seues prioritats. El Govern Municipal d’Ondara, com recalquen José Ramiro i Raquel López, es compromet a dur a terme l’execució de les dites despeses, tenint en compte els resultats de la Consulta Ciutadana, sempre que s’atenguen als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles.

raquel lopezjose ramiro

El procés de la Consulta Ciutadana s’articula en tres fases, en les que els veïns i les veïnes poden participar de formes diferents i amb diferents graus d’implicació. Les fases, segons ha detallat el tècnic de Joventut, Pedro Gil, seran les següents:

pedro gil

  • Presentació a la ciutadania: el proper dilluns 14 de maig, en un acte públic a celebrar a les 20 hores a la Casa de Cultura d’Ondara.

  • Primera fase: Presentació de propostes. Del 15 al 31 de maig. A través del portal de participació ciutadana “Ondara Participa” https://participa.ondara.org/ (es requereix donar-se d’alta amb correu electrònic). També es poden presentar de forma presencial, en la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 9 a 14 i de 18 a 20 hores. (Es presenta en la plataforma web, però amb l’ajuda d’un treballador /a municipal)

  • Segona fase: Estudi de la viabilitat de les propostes. De l’1 al 24 de juny. Per part de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ondara

  • Tercera fase: Votació ciutadana. Del 25 de juny al 10 de juliol. A través del portal de participació ciutadana “Ondara Participa” https://participa.ondara.org/ També es pot votar de forma presencial, a la Casa de Cultura d’Ondara, en horari de 9 a 14 i de 18 a 20 hores. (Es vota a través de la plataforma web, però amb l’ajuda d’un treballador /a municipal)

  • Recompte de vots: 11 i 12 de juliol.

  • Publicació de propostes a executar: 13 de juliol

A fi d’evitar la bretxa digital i que les persones majors també puguen participar, presentant projectes i votant, es podrà realitzar ambdós tràmits a la Casa de Cultura d’Ondara, amb l’assistència de personal de l’Ajuntament. Si bé, des del departament informàtic, Pere Sastre ha aprofitat per a animar als més jóvens que ajuden a les persones majors en l’ús de noves tecnologies, creació de correu electrònic, etc. El procés es podrà seguir també a través de l’APP “OndaraConnecta”, en un apartat específic.

pere sastre

Les propostes d’inversió que presente la ciutadania hauran de nàixer d’una necessitat pròpia o de l’entorn, i han de definir i explicar el que es pretén millorar, pensant en el bé comú, la millora de l’espai públic, la solidaritat i la convivència. Respecte a les propostes, si bé no cal presentar-les amb una descripció tècnica massa complexa, sí que serà necessari que s’expliquen de manera clara i concreta per a facilitar la seua valoració per part de l’Ajuntament i també facilitar la votació per part de la ciutadania. A més, haurà de ser una proposta d’inversió viable tècnicament i econòmicament, competència de l’Ajuntament, i que s’ajuste a la legalitat vigent, segons ha informat la Regidora d’Hisenda, Raquel López. El projecte d’inversió a presentar haurà de tindre com a localització l’àmbit territorial del municipi d’Ondara. Les propostes hauran d’estar derivades de la creació, millora i/o ampliació d’infraestructures, l’adquisició de béns de naturalesa inventariable o les despeses amb caràcter amortitzable (una inversió és tot el que l’Ajuntament pot construir o adquirir). Per tant, les inversions que es presenten per a ser votades, han de reunir les següents característiques: que no siguen béns fungibles (és a dir, que no es consumisquen per l’ús que es puga fer dels mateixos); que tinguen una duració superior a l’exercici pressupostari (12 mesos) i que siguen susceptibles d’incloure’s en l’inventari que arreplega el patrimoni municipal. Com a exemple, les inversions poden ser obres, tant noves, com de manteniment de què ja hi ha (per exemple: un jardí o un skatepark) o adquisicions permanents per part de l’Ajuntament com, per exemple, la compra de contenidors de residus o l’adquisició de mobiliari urbà. En canvi, Raquel López ha matisat que no poden ser inversions per a la consulta ciutadana les activitats (programes culturals, cursos, festes, etc), ni els serveis, com podria ser la petició de més serveis de neteja o més personal a Serveis Socials.

PRESSUPOSTOS-PARTICIPTIUS

Podran presentar propostes d’inversió totes les persones empadronades a Ondara, independentment de la seua nacionalitat i sempre que siguen majors de 16 anys. La proposta de Projecte d’Inversió es presentarà de forma individual o també per part d’associacions o col·lectius que tinguen com a àmbit d’actuació la població d’Ondara. Cada persona major de 16 anys empadronada a Ondara, igual que els diferents col·lectius i associacions locals, podran presentar fins a un màxim de 3 Projectes d’Inversió (sempre que el cost total aproximat no supere els 75.000 euros). No cal que es pose el cost real del projecte, que un veí o veïna pot desconèixer, sinó una aproximació al cost (serà el departament tècnic municipal el que finalment valore el cost del projecte de cara a la seua votació).

Una vegada finalitzat el termini de presentació de propostes (del 15 al 31 de maig), des de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament d’Ondara es realitzarà un procés de validació, amb l’objectiu de verificar que totes compleixen els criteris establits en les Bases. Les propostes què s’hagen validat, passaran a ser estudiades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Ondara, que redactaran informe sobre la seua viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària. Les votacions es realitzaran del 25 de juny al 10 de juliol.

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha animat a la ciutadania a participar en aquest procés històric en la població. A més, s’ha recalcat que el proper dilluns 14 de maig a les 20 hores es realitzarà una presentació pública a la Casa de Cultura, animant les veïnes i veïns d’Ondara que assistisquen per a conèixer el procés i resoldre els dubtes que tinguen.

PARTICIPA ONDARA REGLAMENT 2018

Publicado en Actualitat, Ajuntament.