ONDARA AMORTITZARÀ 521.560 EUROS DEL PRÉSTEC DEL PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Passarà per ple demà la modificació de crèdits per a aplicar el superàvit pressupostari de 2017 a amortitzar deute

Ondara, 28.03.18. Ondara celebra demà dijous 29 de març el ple ordinari del mes (a les 14 hores en compte de a les 20:30 hores, per a evitar coincidir amb actes de la Setmana Santa). En la sessió s’abordaran diversos assumptes d’interès. Entre ells, en l’apartat econòmic, destacarà la modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari de 2017 per a amortitzar el deute. En concret, la proposta consisteix a utilitzar 521.560 del romanent de tresoreria de 2017 per a amortitzar part del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (a qui es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 i del que encara falta per amortitzar 784.604 euros). El motiu d’aquesta operació és que, per segon any consecutiu, el romanent pot destinar-se enguany 2018 al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Vídeo – actes per a les sessions d’òrgans col·legiats

En la sessió plenària també s’abordarà la proposta per a establir el suport de vídeo- àudio per a registrar les intervencions de les sessions dels òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern Local i qualsevol altre Òrgan Col·legiat de la Corporació); modificant així el suport de les actes escrites per vídeo – actes (un suport digital que arreplegarà en vídeo-àudio les intervencions mencionades). L’actual sistema pel qual les intervencions es transcriuen al llibre d’actes implica, en l’actualitat, una alta dedicació de recursos humans i de temps per a obtenir com resultat la transcripció literal de l’acta a partir de la gravació de l’àudio d’una sessió, que d’una altra forma, podria alliberar part d’aquests recursos i temps a fi de poder atendre altres necessitats.

Amb aquesta modificació que passa per ple, a més de complir amb el que disposa l’article 91.1 del ROF, es millorarà el resultat final perquè les intervencions no sols s’arreplegaran amb total integritat, sinó que és possible reflectir també el to, els matisos i inflexions de la veu (aspectes que no es manifesten en una acta escrita), pel que la gravació de vídeo-àudio és una resposta més eficaç per a aconseguir l’objectiu de reproduir fidelment el que ha succeït en cada sessió. Amb l’aprovació de la dita proposta, ja no serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions en l’acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplega.

Adhesió al pla “Edificant” de la Generalitat

En matèria d’educació, el ple ordinari de març incorpora a l’ordre del dia la proposta d’adhesió al Pla de Cooperació “Edificant” amb la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres docents públics de la Generalitat. Les administracions locals interessades a adherir-se a aquest pla de cooperació han de realitzar la corresponent sol·licitud, prèvia consulta al Consell Escolar Municipal; constant ja la disposició favorable a l’adhesió dels dos centres docents del municipi (el CEIP Sanchis Guarner i l’IES Xebic d’Ondara).

En la proposta es detallen les actuacions i propostes de reparacions i millores que han de realitzar-se als centres educatius d’Ondara, segons arrepleguen els informes dels directors d’ambdós centres. En el cas del CEIP Sanchis Guarner es detallen diverses actuacions d’urgència que cal realitzar: la impermeabilització de les cobertes, l’adaptació de la instal·lació elèctrica, la pavimentació del pati, el condicionament d’una segona eixida d’emergència, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la col·locació d’un ascensor, la pintura exterior de tot el centre, o culminar la substitució de les finestres d’alumini més velles, entre altres mesures. En el cas de l’IES es consideren reparacions urgents les inundacions al gimnàs, les portes de l’edifici de cicles formatius i les plaques de fusta del central, les goteres en les aules d’informàtica del segon pis, els cristalls fracturats en tots els edificis, els desaigües obstruïts que impedeixen utilitzar els serveis, la barana de la terrassa de sala de professorat que està solta, les goteres de la cantina, els clavills al sostre dels serveis, o que el sòl de les pistes esportives s’està trencant, entre altres actuacions que fa falta solucionar.

Sol·licitud d’inversions per a millorar els polígons

En matèria de subvencions, la sessió plenària compta amb la proposta de sol·licitud d’ajuda a la Generalitat Valenciana en la convocatòria de projectes d’inversió per a la millora de polígons. La proposta de subvenció que presentarà l’Ajuntament d’Ondara i per a la que demana l’ajuda autonòmica, ascendeix a un cost aproximat de 197.453 euros, i engloba actuacions en dues zones diferenciades; la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant; i el sector Marjals 5-6-7. En el cas de la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant les actuacions incloses en la petició de subvenció són la millora de l’enllumenat públic (canvi de lluminàries per LED); l’ambientació paisatgística i millora del trànsit mitjançant la construcció d’una mitjana i dues rotondes (incloent arbratge com a millora ambiental); la millora de la senyalització i identificació de carrers, la millora de la senyalització horitzontal i vertical, o la millora de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici. Respecte al sector Marjals 5-6-7, s’inclouen les següents millores de: enllumenat públic, senyalització horitzontal, vertical, identificació de carrers, paisatgística (mitjançant actuació en zona verda), de la imatge del polígon, i de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici.

Per a millorar les pensions de jubilació dels treballadors agraris

En l’àmbit de l’agricultura, el ple inclou en l’orde del dia la moció del Regidor delegat d’Agricultura, Pere Picornell, sobre pensions de jubilació de persones en règim de treballadors agraris.

La moció proposa que l’Ajuntament d’Ondara inste el Govern Central perquè equipare el Càlcul de l’import de pensió de jubilació de persones en règim especial de treballadors autònoms agraris i de treballadors agrícoles per compte d’altri, al del Règim General de la Seguretat Social, pel que fa a la integració dels buits de cotització dels anys que s’usen per al càlcul de la pensió. L’objectiu és aconseguir que els treballadors agraris reben una pensió igualitària a la resta de persones adherides al RGSS, perquè l’actual situació en la cotització dels treballadors agraris agreuja el problema de la subsistència de la vida al camp, provocant que cada vegada menys gent es dedique al treball de la terra i, que cada any hi haja més camps abandonats.

Publicado en Actualitat, Política.