L’AJUNTAMENT D’ONDARA SUBSCRIU UN ACORD DE PATROCINI AMB LLENÇA ESPORTS PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ESPORTIU

Ondara, 09.03.18. L’Ajuntament d’Ondara ha signat un acord de patrocini per al subministrament de material esportiu amb Pep Giner (com a titular de l’establiment comercial “Llença Esports”), que ha sigut subscrit per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; i per Pep Giner, en presència de la Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa.

conveni sponsor

L’Ajuntament d’Ondara, directament o a través de l’empresa municipal PIMON, gestiona activitats esportives, dins de les seues competències en la matèria. Entre altres, gestiona les Escoles Esportives Municipals, a part de necessitar material esportiu per a les instal·lacions esportives municipals (pavelló esportiu, piscina municipal, camp de futbol, etc). Per la seua banda, la botiga d’esport “Llença Esports” ha iniciat recentment la seua activitat, i per això està interessada en la promoció i publicitat de l’establiment.

Segons s’especifica en l’acord subscrit, la botiga “Llença Esports” subministrarà el material esportiu que li compre l’Ajuntament d’Ondara a preus especials molt reduïts, a canvi que en l’equipament de les Escoles Esportives Municipals de Futbol i Bàsquet figure publicitat del dit establiment (la publicitat es col·locarà en la part frontal de la samarreta de joc).

Segons consta en el document signat per les parts, aquest conveni no té caràcter d’exclusivitat, per tant, l’Ajuntament pot efectuar les compres de material o productes en qualsevol altre establiment que crega oportú. L’obligació municipal només es limita a comprar l’import mínim indicat (5.000 euros) durant el període de vigència del conveni, que regeix durant les temporades esportives de 2017-2018 i 2018-2019.

Publicado en Actualitat, Esports.