II PREMI DE COMPOSICIÓ PER A DOLÇAINA I PIANO «FESTACARRER D’ONDARA»

cartell II premi festacarrer

L’ Excel·lentíssim Ajuntament d’Ondara, Festacarrer i d’Ondara Colla de doçaines i tabals, convoquen el II Premi de composició per a Dolçaina i Piano, amb la finalitat de fomentar la cultura en el municipi, ampliar el patrimoni musical, difondre la nostra música més representativa i augmentar el repertori per a aquest tipus de formació.

El dissabte 24 de febrer va tindre lloc a la Casa de Cultura el recital presentació del segon Premi de Composició per a dolçaina i piano “Festacarrer”, amb la interpretació de Josep Alemany (dolçaina) i David González (piano). Imatges:

IMG-20180226-WA0003IMG-20180226-WA0002 IMG-20180226-WA0001 IMG-20180226-WA0000

La present convocatòria  del II Premi de composició per a Dolçaina i Piano es regularà per les següents Bases:

l. La composició serà per a una dolçaina (dolçaina en sol) i piano.

2. Les obres seran d’estil lliure i tindran en compte les característiques de la dolçaina descrites en la fitxa tècnica (poden anar juntament amb les bases, o les podem penjar, a banda, en la pagina web de l’Ajuntament i especificar l’enllaç; en les bases), amb una duració mínima de 4 minuts i màxima de 7 minuts.

3. Cada participant podrà presentar quantes obres desitge, sempre que complisquen els següents requisits:

Ser originals de l’autor que les presenta.

Ser inèdites

No haver estat interpretades, ni gravades amb anterioritat.

Es valorarà que les obres tinguen elements de música popular valenciana.

4. Documentació a presentar:

4 còpies de la partitura en un sobre sota un lema.

Maqueta de l’obra en format àudio i arxius en PDF de tot el material en CD o memòria USB.

Tanmateix s’adjuntarà un sobre tancat sota el mateix lema amb:

Document on apareixerà la identificació del concursant, adreça, telèfon, e-mail. 1 breu currículum.

Declaració jurada del compositor manifestant l’originalitat de la seua composició i títol definitiu de l’obra.

5. La dotació dels premis serà la següent:

Primer Premi: 1000 €

6. El jurat serà nomenat per resolució d’Alcaldia i estarà format per persones de reconegut prestigi i competència en el món de la dolçaina, el piano i la composició, i les seues decisions seran inapel·lables.

7. El jurat podrà dividir o declarar deserts els premis, així com concedir les mencions honorífiques que considere oportunes, sense dotació econòmica.

8. Les composicions podran enviar-se fins el dia 29 de juny de 2018 a Ajuntament d’Ondara, Departament de cultura, Plaça del convent, nº2, 03760 Ondara (Alacant). Caldrà indicar en el sobre II Premi de Composició per a Dolçaina i Piano Festacarrer d’Ondara.

9. Els autors podran passar a retirar els treballs presentats i no premiats a l’Ajuntament d’Ondara, passats dos mesos des de la publicació de la resolució del jurat. En cas contrari, els treballs quedaran en poder de l’entitat convocant que els utilitzara per als fins de promoció i divulgació que considere oportuns.

10. L’Ajuntament d’Ondara, Festacarrer i D’Ondara colla de Dolçaines i Tabals com a entitats organitzadores i a efectes de difondre la música per a dolçaina, es reserva el dret de fer una primera edició o gravació sonora de les obres guanyadores i finalistes.

11. L’acte de lliurament del premi serà el 21 de setembre de 2018 en la Casa de Cultura d’Ondara, on s’interpretaran un màxim de 3 obres finalistes, i es farà públic el guanyador del premi exaequo.

12. La participació en aquest premi implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions enumerades en les presents bases.

Bases Premi Dolçaina i Piano (1)

Publicado en Actualitat, Cultura.