ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 30 DE NOVEMBRE

Ondara, 28.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 30 de novembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS EXP. 2098/2017 DE 26/10/2017 I EXP. 2281/2017 DE 13/11/2017.

2.- EXP. 2404/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP. 2013/2017. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP tercer Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP. 2014/2017. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Execució tercer Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP. 1277/2017. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. AJUDES PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES ANUALITAT 2017. «ADEQUACIÓ DEL PARC PÚBLIC TOSSALS (1ª FASE).

6.- EXP. 2243/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR amb motiu del dia 25 de Novembre, dia Internacional contra la violència de gènere.

7.- EXP. 2267/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre els permisos de maternitat i paternitat.

8.- EXP. 2386/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre la inclusió en les licitacions municipals clàusules de tipus social.

9.- EXP. 2389/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre el control i gestió pública de l’energia elèctrica.

10.- EXP. 2390/2017. MATÈRIA 4001. ORDENANCES FISCALS. PROPOSTA MODIFICACIÓ TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

11.- EXP. 2411/2017. MOCIÓ. Recolzament a la declaració de l’Escaldà com a Bé Immaterial del Patrimoni Valencià per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

12. -EXP. 2098/2017. Precs i Preguntes.

Publicado en Actualitat, Política.