ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 13 DE NOVEMBRE

Ondara, 09.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 13 de novembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXP 1952/2017 Elecció Jutge/Jutgessa de Pau Titular i Substitut

2.-EXP 2277/ 2017. PRESSUPOST. Modificació de Crèdits Pressupost General 2017. Aprovació Provisional.

3.-EXP 1519/2017. Dictamen sobre la propietat del solar i edifici de la Residència «NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT D’ONDARA

4.-EXP 1038/2017. MATÈRIA 440. URBANISME. PLANEJAMENT: Modificació Puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals (substitució d’usos entre parcel·les dotacionals). Aprovació definitiva.

Justificació sessió extraordinària.

Elecció Jutge/Jutgessa de Pau. Finalització mandat desembre de 2017.

Modificació Pla Parcial Tossals. Aprovació definitiva expedient.

Modificació de Crèdits. Aprovació provisional, informació pública i aprovació definitiva abans del 31/12/2017.

Dictamen Immoble Residència. Tramitació expedient i escriptura abans 31.12.2017

Publicado en Actualitat, Política.