ONDARA REP EL DIAGNÒSTIC PER AL PLA D’ACCESSIBILITAT MUNICIPAL

Diagnóstico Previo para Plan Municipal de Accesibilidad de Ondara_01

S’ha centrat en quatre itineraris d’accés als centres educatius

Ondara, 31.10.17. L’Ajuntament d’Ondara ja disposa del diagnòstic realitzat per a poder implementar un Pla d’Accessibilitat Municipal, amb l’objectiu de fer accessible gradualment l’entorn existent perquè totes les persones ho puguen utilitzar lliure i autònomament, segons ha anunciat el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner. El Pla d’Accessibilitat Municipal avaluarà el nivell de barreres existents a Ondara, definirà les actuacions necessàries per a adaptar (en aquest cas en quatre itineraris), els valorarà, prioritzarà i proposarà un pla d’etapes per a la seua execució.

L’Ajuntament d’Ondara ha comptat amb una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant de 3.630 euros per a la realització de l’estudi de diagnòstic, que és la fase prèvia del pla d’accessibilitat. El diagnòstic s’ha centrat en els principals itineraris d’accés als centres educatius del poble, en el que s’estudien els obstacles i problemes principals de cada zona i s’aporta una solució amb indicació de les normatives aplicables. L’estudi ha sigut realitzat per l’arquitecte local Borja Aguilar.

En l’estudi de diagnòstic previ s’han contemplat 4 itineraris diferents, pretenent garantir l’accés a les àrees de concurrència escolar de la zona urbana, així com de zones verdes existents en els itineraris, i adequar els espais dels itineraris escolars d’Ondara. L’elecció dels itineraris s’ha basat en el màxim trànsit escolar. Es tracta d’un recorregut des dels col·legis públics, l’edifici Les Marjals, Sanchis Guarner i l’Escola Infantil Municipal, fins a arribar a la Plaça del Convent.

Els quatre itineraris establits són els següents: Itinerari 1: Es traça establint el recorregut des de l’edifici Marjals en el carrer Mestre Serrano, passant pel carrer Manuel Sanchis Guarner, el parc de l’avinguda de´L’Oest, el carrer Pintor Murillo i el carrer Ramón y Cajal, fins a arribar a l’edifici Sanchis Guarner; Itinerari 2: discorre des del carrer Lepanto, en què es troba l’edifici Sanchis Guarner i l’Escola Infantil Municipal. El carrer Lepanto no té eixida en l’últim tram, així que segueix pel carrer Dénia i gira pel carrer Alfatares fins a la Ronda de la Generalitat on l’itinerari acaba en la Plaça del Convent; Itinerari 3: És l’itinerari que discorre pel carrer Dénia; i Itinerari 4: discorre des de l’edifici Marjals, en el carrer Mestre Serrano cap al carrer Hernán Cortès i segueix pel carrer Salvador Cabrera fins a trobar-se amb el carrer Ramón y Cajal.

Segons s’arreplega en l’estudi, de mode general s’observen alguns problemes relatius a l’accessibilitat que es repeteixen al llarg del recorregut de major afluència escolar. El principal problema és que en pràcticament tot el recorregut estudiat s’aprecien voreres estretes, tant en els carrers estrets com en els carrers un poc més amples. També barreres urbanístiques en els accessos als edificis escolars. Tots els passos de vianants presenten els seus guals mal ubicats o amb rastell no enrasat amb la calçada, o amb pendents incorrectes. També es detecta que els passos no tenen bandes de senyalització per a invidents. Quant al mobiliari urbà, com a papereres, bancs, etc, s’indica que són inadequats i tenen una mala ubicació. En els itineraris es detallen elements en volada que sobreïxen més de 10 cm que marca la normativa urbanística vigent de la Comunitat. En els col·legis la senyalització no està contrastada, per la qual cosa no pot ser percebuda per persones amb deficiències visuals.

L’Ajuntament d’Ondara utilitzarà aquest estudi per a posar en marxa un pla d’accessibilitat municipal, segons ha indicat el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, en el que es tinga en compte el problema que hi ha en el territori, i també que part de la població pateix algun tipus de minusvalidesa, deficiència, majors d’edat, menors d’edat que concorren en les zones on se situen els col·legis, embarassades,etc. L’objectiu és facilitar l’accessibilitat a tots els ciutadans, fent insistència a valorar aquelles persones amb limitacions per a recórrer el seu municipi sense trobar obstacles.

Entre les propostes que es plantegen en l’estudi per a aconseguir l’accessibilitat es troben, per exemple, l’ampliació de voreres a les mesures practicables de 1.20 m d’ample i 2.20 m d’alt, i la reparació de rastells en els itineraris; en els carrers més estrets es proposa projectar tot el carrer a un mateix nivell fent-ho de vianants; la reparació del paviment on es trobe més deteriorat; la pintura de bandes de pas de vianants en calçada i realització de guals; la col·locació de bol·lards amb un disseny adaptat en punts determinats per a evitar que aparquen cotxes i impedisquen l’accessibilitat; o la reubicació d’elements del mobiliari urbà, si compromet l’accessibilitat; entre altres mesures a analitzar.

Publicado en Actualitat, Ajuntament.