ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’OCTUBRE

Ondara, 24.10.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’octubre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1892/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (28 de setembre de 2017).

2.- EXP. 2098/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP. 1905/2017. Decret de l’Alcaldia Presidència assignació dedicació parcial a la regidora d’Hisenda i Personal. Donar compte.

4.- EXP. 2059/2017. Conveni Ecoembes i Ajuntament d’Ondara. Donar compte.

5.- EXP. 2073/2017. Ordenances fiscals. Modificació Ordenança fiscal IBI.

6.- EXP. 1275/2017. Ratificació acord Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2017. Subvenció Diputació. Ajudes per inversions Financerament sostenibles Anualitat 2017, a executar per la Diputació Provincial d’Alacant «obres renovació del camí Tossals i camí Carretera).

7.- EXP. 2103/2017. Moció. Famílies monoparentals.

8.- EXP. 2098/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

9. -EXP. 2098/2017. Precs i Preguntes

Publicado en Actualitat, Política.