L’AJUNTAMENT D’ONDARA I ECOEMBES SIGNEN UN ACORD PER A L’ELABORACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC SOBRE L’ESTAT DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Ondara és el primer municipi valencià de menys de 15.000 habitants en què es realitzarà l’estudi, l’objectiu del qual és millorar la recollida selectiva de residus

Ondara, 18.10.17. L’Ajuntament d’Ondara i Ecoembes han signat un conveni per a l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’estat de la gestió dels residus en el municipi d’Ondara. Per mitjà d’aquest conveni es realitzarà una anàlisi, que servirà per a diagnosticar l’estat i proposar possibles millores de la gestió municipal de residus, tant del servei com de les dotacions actuals.

Ondara és el primer municipi de menys de 15.000 habitants de la Comunitat Valenciana en què es durà a terme aquest diagnòstic, segons ha puntualitzat Francesc Giner, Regidor delegat de SINMA (l’empresa municipal encarregada del servei d’arreplega de residus). Aquesta auditoria externa tindrà un cost zero per a l’Ajuntament d’Ondara, i vindrà a complementar i verificar les conclusions que s’han plantejat pròpiament des de SINMA donades les característiques actuals del servei.

El conveni ha sigut subscrit per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i Ángel Hervella, Director de Gestió Local i Autonòmica d’Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes). José Ramiro ha indicat que pròximament es portarà aquest conveni al ple de l’Ajuntament per a donar-ne compte. Per al desenvolupament d’aquest diagnòstic de servei, Ecoembes ha contractat els serveis de la consultora Institut Imedes SL.

El diagnòstic permetrà concretar, d’una banda, les característiques de l’actual servei de recollida de residus, i d’un altre, determinarà unes possibles pautes de millora, tant en les infraestructures dedicades a l’arreplegada com en el propi servei. L’estudi constarà de dues parts; la primera arreplegarà tota la informació tècnica sobre el servei (que es facilitarà per part de l’Ajuntament d’Ondara i de l’empresa municipal SINMA), i la segona, englobarà l’anàlisi de les dades, el seguiment del servei i el treball de camp relacionat amb les instal·lacions, contenidors, rutes d’arreplegada, i la resta d’elements analitzats.

Un dels objectius del conveni és fomentar la recollida selectiva dels residus d’envasos lleugers i de paper-cartó, mitjançant el desenvolupament d’accions d’assessorament i suport tècnic. Per a això, una vegada estiga conclòs l’estudi, des de l’Ajuntament d’Ondara s’estudiarà la viabilitat de l’aplicació de les mesures descrites en la definició de millores proposades arran del diagnòstic.


Publicado en Actualitat, Ajuntament.