ANUNCI ELECCIÓ JUTGE DE PAU D’ONDARA

Ondara, 05.10.17. Hui dijous 5 d’octubre, apareix publicat al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP) l’anunci del termini de presentació de candidats per a l’elecció de jutge de pau a Ondara. El termini és de 20 dies hàbils des de la seua publicació en el BOP, per tant el termini acaba el 7 de novembre de 2017.

L’anunci també està publicat en el tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara.

Segons s’indica en l’anunci publicat en el BOP:

Amb la finalitat de procedir a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut en aquest municipi, pel present anunci s’obri el termini de 20 dies hàbils, a partir del següent al d’aquesta publicació en el B.O.P. d’Alacant, per tal que qui estiga interessat en aquest nomenament presente, durant el termini, sol·licitud i currículum a l’efecte en el Registre General d’aquest Ajuntament.

Les condicions que hauran de reunir són determinades en l’article 102, de la Llei Orgànica 6/85 de data 1 de juliol, sobre el Poder Judicial (B.O.E. núm. 157 de 2 de juliol de 1985) i les causes d’incompatibilitat en els articles 303 i 389 de l’esmentada Llei.

1952.2017 ANUNCI ELECCIO JUTGE DE PAU D´ONDARA-001 - copia

Enllaç al BOP:

https://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2017/10/05_192/2017_010445.pdf

Publicado en Actualitat, Ajuntament.